نویسنده = مهدی نوجوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی آموزش‌های محیط زیستی به مربیان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 0-0

محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری؛ سمیه خنیفر؛ مهدی نوجوان