صفحه های اول ( عنوان نشریه، فهرست مقالات، هیات تحریریه، داوران)

10.30473/grup.2019.7130

چکیده

صفحه های اول ( عنوان نشریه، فهرست مقالات، هیات تحریریه، داوران. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First Pages

چکیده [English]

First pages (journal title, list of articles, editorial board, judges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First pages (journal title
  • list of articles
  • editorial board
  • judges