با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی و تحلیل میزان سازگاری کاربری اراضی با مجموعه آثار زندیه

اکبر کیانی؛ مینا امیری نژاد

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 9-20

چکیده
  بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهرها آثار گرانبهایی از فرهنگ، دانش معماری و شهرسازی بومی‌اند و به عنوان جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و کشوری تلقی می‌شوند. شهرهای تاریخی - فرهنگی فرصت‌های بسیاری برای گردشگران براساس منابع موروثی و باستانی دارند، به همین جهت مهمترین کانون‌ های جذب گردشگران هستند. کلانشهر شیراز دارای سابقه فرهنگی- تاریخی ...  بیشتر