با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
‌ریخت‌شناسی و بررسی همبستگی متغیرهای سامانه حیاط مرکزی درکاشان

فرزاد فرناد؛ حدیثه کامران کسمایی؛ مهدی خاک زند؛ غلامحسین معماریان

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.30473/grup.2022.62449.2678

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی متغیرهایی است که از دیدگاه ریخت‌شناسی، شکل‌دهنده سامانه حیاط مرکزی، برای بهبود آسایش اقلیمی خانه در شهر کاشان، بوده و تعیین میزان همبستگی میان آن‌ها است. این متغیرها شامل طول، عرض، ارتفاع بدنه، کشیدگی حیاط، وجود گودال باغچه، مساحت حوض، مساحت باغچه، تعداد حیاط، تعداد و جهات سرداب و ‌حوض‌خانه و جهت قرارگیری ...  بیشتر