به نام خدا 

 

 

دوفصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری (علمی پژوهشی) 

P-ISSN:2538-3930    E-ISSN:2538-3949

این نشریه بر اساس مجوز شماره  3/18/1279 مورخ 96/01/14 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره 13، بهار و تابستان 1395، دارای اعتبار علمی پژوهشی است.

"بدینوسیله به اطلاع کلیه مؤلفان محترم می رساند، این نشریه فقط مقالات با رویکرد

بوم شناسی شهری و منطبق با محورهای  مندرج در این صفحه را می پذیرد."

 

* مسئولیت حذف مقاله تکراری و یا دارای همپوشانی با سایر مقالات منتشر شده در هر مرحله از فرآیند بررسی و انتشار، بر عهده نویسنده مسئول می باشد*

 

 ** فایل های الگوی مقاله در منوی راهنمای نویسندگان قابل مشاهده است**

از نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده برای ارسال فایل نهایی درخواست می شود ، برای تسریع در امر انتشار، ضوابط نشریه و توصیه های سزدبیر را  در نامه اعلام پذیرش داوران به دقت اعمال نمایند.

 

صدور گواهی پذیرش نهایی مقاله فقط از طریق ارسال نامه الکترونیک از سامانه نشریه صورت می‌گیرد (این گواهی نیازی به مهر و امضاء ندارد و اعتبار آن به دلیل ارسال از سامانه نشریه می‌باشد)  

    

محورهای مجله:

• اقتصاد محیط زیست شهری

• اقتصاد محیط زیست شهری و تجزیه و تحلیل سود

• اکوسیستم های شهری و تغییرات آب و هوایی

 • انتشار دانش  اینترنتی و برنامه های کاربردی  شهری

 • انرژی و محیط زیست شهری

 • بازسازی و نگهداری اکوسیستم های  شهری

 • بازیابی اطلاعات از مناطق آسیب دیده  شهری

• برنامه ریزی منطقه ای با محوریت شهر

• برنامه ریزی شهری

• برنامه ریزی حمل و نقل و پایداری شهرها

• برنامه های کاربردی داده کاوی شهری

• بوم شناسی خدمات  شهری

• پایداری و محیط ساخته شده شهری

• پایداری شهرها و مسائل اجتماعی و سیاسی

• توسعه پایدار و برنامه ریزی شهری

• توسعه روستایی مرتبط با پایداری شهرها

• توسعه چشم انداز و مدیریت  شهری

• حفاظت محیطی و کاهش آسیب های  شهری

• راه حل های پایداری شهری در کشورهای در حال توسعه

• سیاست ها و مقررات در شهرها

• سیستم های شهری و پایداری

• شاخص های زیست محیطی شهرها و حوزه های نفوذ

• شهر و مدیریت منابع طبیعی

• شهر و آلودگی خاک و بازیابی

• مدلسازی اکوسیستم های شهری

• مدیریت زیست محیطی شهر

• مدیریت منابع و شهرها

• مدیریت مواد زائد شهری

• مسائل اجتماعی و اقتصادی مناطق  شهری

•  مسمومیت محیط زیست شهری

• میراث فرهنگی و پایداری شهرها

• منابع انرژی و پایداری محیطی شهرها

• منابع آب شهری و مسائل مربوط به آن

• نوآوری در مدیریت اکوسیستم های  شهری

     


           

 

 

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.
شماره جاری: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398