نویسنده = سید محمد شبیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات تأسیس مدارس طبیعت در زیست‌پذیری شهری با استفاده از تکنیک دلفی، نمونه موردی پارک پردیسان تهران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-150

10.30473/grup.2019.5633

زهره الزهرا روحی پور؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ علیرضا میکائیلی


2. بررسی اثربخشی آموزش‌های محیط زیستی به مربیان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 0-0

محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری؛ سمیه خنیفر؛ مهدی نوجوان