تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در بافت‌های فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه 1، منطقه 9 تهران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 استاد جغرافیا شهری، دانشکده جغرافیا-دانشگاه تهران.

3 دانشگاه تهران

10.30473/grup.2020.7087

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Residential Sustainability Indicators in Urban Worn out Textures, Case Study: Area 1 of district 9 in Theran

نویسندگان [English]

  • Hosein Hatami nejad 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • sara Allah gholipour 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran
2 Professor of ,Urban Geography, Faculty of Geography, Tehran University.
3 University of Tehran