In collaboration with Payame Noor University and Iranian Association For Environmental Assessment (IAEA)

Document Type : Science - Research

Authors

1 PhD Student , Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Department of Geography, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

Abstract

The present study was conducted with the aim of analyzing social, cultural, economic, environmental and institutional structures in the growth and development of urban tourism in the city of Galugah. The type of research was descriptive-analytical through using survey method. The statistical population of the study consisted of households in the city of Galugah, managers and tourists, which was determined using the Cochran's formula of 360 people as a sample size. Random sampling method was used to select the research samples.Theresearchtoolwas aresearcher-made questionnaire. Although the city of Galugah has been proposed as a tourist destination in recent years, but so far no scientific study has been conducted on the structures and potential of it to benefit the development of tourism in the city and therefore, the present study is the first to identify factors affecting urban tourism development in the study area. According to the results, in the tourism sector and the host community, social, cultural, economic, environmental and institutional dimensions have a direct impact on the sustainable development of tourism in the city of Galugah.
 

Highlights

the present study is the first to identify factors affecting urban tourism development in the study area

Keywords

مقدمه

امروزه گردشگری به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی پویا و دارای ویژگی‌های بارز و منحصر به فرد، ‌به یکی از بزرگترین و پرمنفعت‌ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده است (احمدی، ‌1397: 80).

صنعت گردشگری، یک صنعت بسیار رقابتی با فعالیت مبتنی بر مقصد می‌باشد که در هر منطقه با توجه به منابع طبیعی، ‌فرهنگی و برساخت­های آن متفاوت است (Kevin, 2019: 321). ‌

حدود 18 درصد از فعالیت­های اقتصادی را تولید می­کند. بدون ­تردید به‌عنوان یک صنعت پناهگاه امن برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه شناخته شده است (Matthew, 2018: 2)

گردشگری تأثیر مثبتی بر اقتصاد، ‌جامعه، ‌فرهنگ و محیط زیست دارد. ازجمله سهم آن در تولید ناخالص داخلی، ‌بهبود زیرساخت­ها، ‌حفاظت و بازسازی فرهنگ و افزایش آگاهی محیط ­زیستی. علاوه بر آن، ‌یک روش مؤثر برای کاهش فقر در برخی از جوامع سنتی محسوب می­گردد؛ زیرا مشاغل مختلفی را نسبت به معیشت سنتی و نیز فرصت‌های فروش محصولات محلی به وجود می­آورد(Lee, 2019: 368).

توسعه گردشگری فرصت­های شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و باعث کاهش کسری بودجه دولت می‌‌گردد. در عین حال، ‌ منجر به افزایش درآمد حاصل از مالیات برای اجرای فعالیت­های اقتصادی می‌شود (Dogru, 2018: 425). همچنین در حفظ صلح و نظم و به حداقل رساندن فاصله فرهنگی درک شده بین گردشگران و میزبانان، ‌نقش زیادی ایفا می‌کند. با این‌حال، ‌چنین مزایایی بدون صرف هیچ هزینه‌‌ای به‌دست نمی­آید و ممکن است در یک منطقه، ‌منجر به مسائل مختلف اجتماعی و زیست‌محیطی مانند ترافیک و آلودگی شود (Fan, 2019: 4).

کارشناسان اقتصادی معتقدند که گردشگری تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که در حد بسیار زیادی با رگه­های فرهنگی گره خورده است؛ زیرا از یک سو تا حد مطلوبی موجبات آشنایی فرهنگ­ها، ‌تمدن­ها، ‌نژادها، ‌سرزمین­ها، ‌اقوام و گویش‌های مختلف را با یکدیگر فراهم می­سازد و از سوی دیگر می­تواند یکی از منابع کسب درآمد برای کشورهای مختلف باشد (اکبریان‌، ‌1394: 23). در همین راستا، ‌بسیاری از محققان، ‌شاخص­های پشتیبانی از توسعه گردشگری پایدار[1] را مشخص نموده­ و مفاهیم عملی را برای مدیریت گردشگری مبتنی بر جامعه پیشنهاد داده­اند.

مسلم است که نادیده گرفتن نقش جوامع در تصمیم‌گیری    بر روند اجرای آن، ‌مانع توسعه گردشگری پایدار در میراث جهانی

می­شود و شرایطی را فراهم می­کند که نگرش­ها و رفتار‌های ضد

گردشگری را ایجاد گردد (Olya et al., 2017: 763).

گردشگری یک کسب و کار آینده­نگر است که می‌‌تواند جنبه اقتصادی و بنابراین کسب و کار را به ارمغان بیاورد و می‌تواند فرصت‌های شغلی را فراهم آورد (Pramanik, 2017: 2).

برنامه­ریزان در دو دسته اصلی به منظور افزایش درآمد گردشگری فعالیت می­کنند:

 اول: افزایش رضایت گردشگران و ترویج لذت و کیفیت تجربه گردشگری و دوم: تلاش برای محافظت از جامعه میزبان .(Mirtaghian Rodsari, 2019: 132)

اثرات منفی اجتماعی و فرهنگی گردشگری بسیار دشوار بوده و گاهی مربوط به کیفیت زندگی، ‌ارزش­ها، ‌هنجارها، ‌جامعه و آسیب­های محیطی می‌‌شود(Pramanik, 2017: 2).

این صنعت در اثرگذاری و اثرپذیری متقابل با شهر و در یک سیستم انسان محیط می‌تواند منجر به توسعه پایدار شهر شود. با توجه به این‌که توسعه پایدار به‌عنوان جریانی مداوم در تغییرات اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی برای افزایش و ترقی رفاه مستمر کل اجتماع تعریف می­شود و پویشی چند بعدی است. ‌توسعه آن، ‌زمانی پایدار و منجر به توسعه پایدار شهری می­شود که مخرب نبوده و امکان حفظ منابع آب و خاک، ‌منابع ژنتیکی، ‌گیاهی و جانوری را برای آیندگان فراهم آورد (فنی، ‌1393: 41).

ساختار گردشگری مجموعه‌‌ای از امکانات، ‌تسهیلات و قوانین، ‌عناصر خدماتی (اقامتی، ‌پذیرایی، ‌دفاتر خدمات مسافرتی، ‌فروش و.‌..) حمل و نقل، ‌شرکت­ها و سازمان­های گردشگری و.‌.. می­باشند که به همراه جاذبه­ها به‌عنوان عوامل عرضه، ‌سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل و نیازهای گردشگران را در مقصد برآورده می­سازند (وارثی و همکاران، ‌1390: 52). یک شهر سالم و توسعه‌یافته نیز با فراهم‌سازی ساختارهای مورد نیاز می­تواند زمینه جذب بهتر و ‌بیش‌‌تر گردشگر و بهره­مندی از مزایای اقتصادی آن‌را فراهم نماید (هادیانی و همکاران، ‌1390: 25).

فلسفه گردشگری پایدار نشأت گرفته از توسعه پایدار می‌‌باشد و با توجه به اینکه توسعه پایدار از اصول و مبانی پیشرفت اقتصادی، ‌اجتماعی، ‌فرهنگی و سیاسی در جهان محسوب می‌شود و به‌دلیل نقشی که گردشگری می‌تواند در این زمینه به‌خصوص در کشورهایی مانند ایران ایفا نماید، ‌اهمیت و ضرورت توجه به آن‌‌‌را نشان می‌‌‌‌دهد.

شهر گلوگاه نیز از جمله مناطقی است که در سال‌های اخیر، ‌به‌عنوان یک مقصد گردشگری مطرح شده و تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی، ‌اجتماعی، ‌زیست‌محیطی حاصل از توسعه گردشگری قرار گرفته است و تأثیر عمده­ای بر پایداری شهری شهر گلوگاه داشته است. این شهر با وجود قابلیت­ها و جاذبه­های گردشگری فراوان، همچنان برای گردشگران داخلی ناآشنا بوده و تا اندازه‌ای با آن بیگانه­اند و با توجه به وضعیت موجود، ‌این سوال مطرح می‌شود که ساختارهای اجتماعی، ‌فرهنگی، ‌اقتصادی، ‌محیطی و نهادی شهر گلوگاه که بتوانند امکان رشد و توسعه گردشگری شهری در آن‌‌را فراهم نماید، ‌کدامند؟ بدین منظور و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، ‌محقق در این پژوهش به دنبال تحلیل ساختارهای اجتماعی، ‌فرهنگی، ‌اقتصادی، ‌محیطی و نهادی در رشد و توسعه گردشگری شهری در شهر گلوگاه بوده است تا با ارائه الگوی مطلوب و متناسب با موقعیت و شرایط منطقه جهت جلوگیری از روند نابسامان کنونی امکان برنامه‌ریزی بهینه و کارآتر را در توسعه شهر، برای مدیران شهری گلوگاه فراهم سازد.

 

مبانی نظری

چارچوب نظری

پدیده گردشگری ریشه در حرکت و جابه‌جایی دارد و تحرک بخش لاینفک زندگی انسان­ها است؛ از همین رو می­توان گفت که تاریخ صنعت گردشگری شاید به قدمت فعالیت­های نوع بشر است و فقط اشکال و اهداف آن متفاوت بوده است (ملکی، ‌1393: 23). از این رو گردشگری پدیده­ای است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج در طی مراحل مختلف تاریخی، ‌به موضع فنی، ‌اقتصادی و اجتماعی کنونی رسیده است. توریسم بر بنیاد عامل اساسی سفر و جابه‌‌جایی قرار دارد (رضوانی، ‌1390: 27).

صنعت توریسم در ایران از نیم قرن پیش به این طرف به منظور شناساندن مفاخر ایران تمدن کهن این سرزمین باستانی رسما شکل گرفت و برای اولین بار در سال 1314، ‌اداره­ای در وزارت کشور به نام اداره امور جهانگردی تاسیس شد. بعد از سال 1320، ‌اداره مذکور جای خود را به شورای عالی جهانگردی داد. این شورا هفته­ای یک بار در وزارت کشور تشکیل می­شد و امور اداری آن را اداره سیاسی وزارت خانه مزبور انجام می­داد. در سال 1333، ‌اهمیت جلب توریسم خارجی با توجه به جنبه­های اقتصادی آن و به منظور تحکیم مبانی حسن تفاهم میان افراد کشورهای مختلف مورد توجه دولت قرار گرفت و اداره امور جهانگردی مجددا در وزارت کشور تشکیل شد. در سال1342، ‌سازمان جلب سیاحان تاسیس گردید که با تهیه و تنظیم برنامه‌‌های وسیع اقدامات مؤثری برای توسعه صنعت جهانگردی به عمل آورد. در سال 1354، ‌این سازمان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و تحت نام وزارت اطلاعات و جهانگردی شروع به کار کرد (پورمهدی، ‌1396: 42).

توسعه گردشگری به‌عنوان مجموعه فعالیت‌های اقتصادی،

‌تأثیر به‌‌سزایی در تقویت بنیان­های اقتصادی جوامع داشته و نقش آن به‌عنوان منبع جدیدی برای اشتغال، ‌کسب درآمد، ‌دریافت­های مالیاتی ‌بیش‌‌تر، ‌جذب ارز و تقویت زیرساخت­های اجتماعی مورد تأیید است (کاظمی، ‌1390: 1) و توسعه عاملی مهم در جهت رفع فقر، ‌افزایش اشتغالزایی و افزایش درآمد برای مردم مناطق روستایی می‌باشد(Sebele, 2010 :138).

گردشگری می­تواند تغییرات فرهنگی و اجتماعی مهمی را در شهرهای میزبان ایجاد نماید و از طریق توزیع درآمد، ‌اشتغال‌زایی، ‌کاهش فقر باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی شده و رفاه و سلامت عمومی را ایجاد کند. مقصود از اثرات اجتماعی گردشگری، ‌تغییراتی است که در زندگی افراد جامعه میزبان رخ می­دهد و این تغییرات ‌بیش‌‌تر به سبب ارتباط مستقیم ساکنین و گردشگران صورت می‌گیرد. همچنین مقصود از اثرات فرهنگی، ‌ایجاد تغییرات در آداب و رسوم، ‌هنر و معماری جوامع میزبان در اثر حضور گردشگران است که این نوع تغییرات بلند مدت‌‌تر بوده و در نتیجه می­تواند سبب رشد و توسعه فعالیت­های گردشگری شود (مرادپور، ‌1396: ‌103). در این میان، ‌رعایت حقوق انسانی و حقوق کار، ‌رضایتمندی جامعه محلی، ‌افزایش امکانات و خدمات در مقاصد گردشگری، ‌تأمین امنیت اجتماعی، ‌ارتقاء کیفیت زندگی و نیز ظرفیت­سازی نهادی و.‌.. به همراه زیرمجموعه­های خود، ‌زمینه­های اصلی پایداری اجتماعی را تشکیل می­دهند (مهدوی، ‌1390: 40).

گردشگری شهری شاخه­ای جدید در مطالعات گردشگری است که از اوایل دهه 1990 با نظریه­های آشورث2 وارد ادبیات گردشگری شده است (باقری، ‌1396: 104). در بسیاری از کشورهای موفق در صنعت گردشگری، ‌شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است (حمزه، ‌1396: 132).

مراکز شهری به علت دارا بودن جاذبه­های تاریخی و فرهنگی، ‌غالبا مقاصد گردشگری مهمی محسوب می­شوند. گردشگری شهری به‌معنای مسافرت به شهر، ‌با انگیزه­های مختلف بر پایه جاذبه­های گوناگون، ‌امکانات و تسهیلات شهری که در شخص جذابیت و انگیزه ایجاد می­کند، ‌می‌باشد (مرادپور، ‌1396: 102).

شهرها با جاذبه­های متنوع شامل: موزه­ها، ‌بناهای یادبود، ‌سالن­های تئاتر، ‌استادیوم­های ورزشی، ‌پارک­ها، ‌شهر بازی، ‌مراکز خرید، ‌مناطق با معماری تاریخی و مکان­هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور، ‌جاذب گردشگران بسیاری هستند. بنابراین حجم زیادی از امکانات گردشگری نظیر: محل سکونت، ‌سرو غذا، ‌ارتباطات حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری، ‌در شهر­ها قرار دارند که بازدیدکنندگان از مناطق دیگر و خود شهر، ‌از آن استفاده می­کنند (لهسایی، ‌1394: 24).

اولین کنفرانس جهانی گردشگری پایدار در 8 مه 1995 در مادرید برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، ‌رئیس سازمان جهانی جهانگردی اعلام کرد که آینده جهانگردی بستگی به حفاظت منابع طبیعی و محیط‌های فرهنگی دارد. به اعتقاد صاحب نظران، ‌قدرت گردشگری در اقتصاد جهانی بدین معنی است که این صنعت نقش حساسی در توسعه پایدار ایفا می‌‌کند (رستمی، ‌1390: 27).

سازمان جهانی جهانگردی تعریفی قابل قبول از توسعه پایدار گردشگری ارائه کرده است که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد. از نظر این سازمان، ‌توسعه پایدار گردشگری نوعی از گردشگری است که به مدیریت تمامی منابع منجر گردد، ‌به شیوه­ای که ضمن رعایت شئونات فرهنگی، ‌فرآیندهای اساسی زیست‌محیطی، ‌تنوع­ عوامل ­زیست­محیطی ­و ­سیستم­های حمایتی ­حفظ شود (خلجانی، ‌1393: 50).

دیدگاه­های مختلفی درباره توسعه گردشگری وجود دارد. در دیدگاه حمایتی جهانگردی به مثابه یـک صـنعت مولـد کـه یـاری‌‌دهنـده اقتصـاد و توسـعه ­کشورها است، ‌در نظر گرفته می‌‌شود. در دورانـی کـه بـرای اغلـب کشـورها، ‌مسـائل اقتصـادی دارای اهمیـت اسـت و گردشگری، ‌عاملی در جذب منابع خارجی و افزایش قدرت ارزی به شمار می‌‌آیـد، ‌ایـن دیـدگاه طرفـداران بسـیاری دارد. در این نگرش جنبه‌های اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می‌‌شود و سیاست‌گذاران، ‌به نقـش مهـم آن در رفع مشکلات اقتصادی کشورها توجه می‌‌کنند، ‌دیدگاه حمایتی به توسعه هرچـه ‌بیش‌‌تر تأسیسـات و امکانـات جلـب جهانگرد و گردشگر اهمیت می‌‌دهد و از این طریق می‌‌کوشـد مشـکلات اقتصـادی جامعـه را بـه حـداقل برسـاند (غنی­پور تفرشی، ‌1391: 58).

طرفداران دیدگاه نظارتی معتقدند که توسعه گردشگری اگر همراه نظارت‌های دولت نباشد، ‌بـا مبـانی توسعه پایدار وحفظ منابع طبیعی، ‌تاریخی، ‌فرهنگی وانسانی کشورها مغایر خواهد بود. در برخـی از کشـورها، ‌توسـعه ناپایدار گردشگری به منظور مقاصد اقتصادی زود بازده، ‌منجر به تخریب منابع طبیعی و نزول ارزش­های اضـافی­شـده بود (مرادپور و همکاران، ‌1396: 102).

در دیدگاه سازگاری به‌طور تلویحی دخالت دولت در فعالیت‌های گردشگری پذیرفته شده بـود.‌ براسـاس ایـن نظریه، ‌دولت‌ها می‌‌کوشیدند تا با انتخاب سیاست‌های مناسـب گردشـگری بـرای کشـور خـود، ‌نـوعی سـازگاری و تطبیق میان مصالح جمعی و توسعه گردشگری ایجاد کنند و به‌جای محدود ساختن گردشگری، ‌توسعه آن را با مصالح و منافع کشور هماهنگ سازند (اکبریان رونیزی، ‌1394: 32).

در دیدگاه دانش‌‌مدار، ‌رویکرد‌های علمی به گردشگری، ‌جایگزین دیدگاه­های صـرفا سیاسـی و اقتصادی شد. در این  دیدگاه، ‌تصمیم‌های سیاسی درباره توسعه گردشگری، ‌برمبنای تحقیقات و پژوهش­های علمـی اتخاذ و خط مشی­های منطقی، ‌با توجه به ارزیابی علمی نتایج توسعه گردشگری و توسعه تحقیقـات گردشگری مـورد ‌تأکید بسیار قرار گرفت. براساس همین دیدگاه بود­که­رشته جهانگردی به مثابه یک رشته مستقل علمـی در جهـان مطرح شد(غنی­پور تفرشی، ‌1391: 58).

نظریه‌های توسعه و گردشگری به موازات هم از زمان جنگ جهانی دوم رشد کرده‌اند و نقاط مشترک زیادی دارند. نخستین پژوهش‌ها درباره گردشگری به‌عنوان ابزار توسعه توسط برنامه‌ریزان و اقتصاددانانی انجام شد که برای سازمان‌هایی از قبیل سازمان ملل، ‌بانک جهانی و سازمان مشارکت و توسعه اقتصادی کار می‌‌کردند. طی دهه 1960، ‌گردشگری بنا به ضرورت با توسعه به تعادل رسید که بخشی از الگوی نوسازی به حساب می‌‌آید. در همین ارتباط، این باور وجود دارد که گردشگری ارز خارجی و مشاغل را افزایش می‌دهد و هزینه‌های گردشگری با اثراتی چندبرابر تحریک اقتصاد محلی را به همراه دارد (اکبریان رونیزی، ‌1394، ‌47).

در انطباق با الگوی نوسازی، ‌کنفرانس سازمان ملل در مورد مسافرت و گردشگری بین‌المللی در سال 1963 ‌تأکید کرد که دولت‌ها باید ‌تأکید ‌بیش‌‌تری به گردشگری با توجه به برنامه‌های توسعه اقتصادی و توافقات تجاری داشته باشند (Smith, 2014: 44).

وابستگی یکی از نظریه‌های غالب توسعه در پژوهش‌های گردشگری است. به ویژه این که با اثرات منفی گردشگری ارتباط دارد. بحث وابستگی و گردشگری توسط پژوهشگران زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای بحث وابستگی در سازمان‌دهی صنعت گردشگری و در ساختار اقتصادی جهان سوم نهفته است.

مولر3 (1979) چنین استدلال کرده که شرکت‌های چند ملیتی به بیکاری در جهان سوم توجه پیدا کرده‌اند. در همین رابطه نیروی کنترل کننده خارجی و یکپارچه در گردشگری بین‌المللی باعث ظهور شرکت‌های بزرگ چندملیتی جهان اول شده که خطوط هوایی، ‌فروش‌های عمده تورها و هتل‌های زنجیره‌‌ای را کنترل می‌‌کنند. این شرکت‌ها قادرند مؤلفه‌های این صنعت را ایجاد، ‌هماهنگ و بازاریابی کنند و در نهایت به توسعه محصول گردشگری دست یابند (کوهی حبیبی، ‌1395: 41). در شکل 1،  ابعاد و اهداف توسعهپایدار گردشگری را که شامل اقتصاد، تأثیرپذیری و اجتماعی – فرهنگی می‌باشد با مولفه‌های هرکدام ارائه نموده است.

 [1] . Sustainable Tourism Development Support Index

 

 

2 . Ashworth

 

3. Muller

 

 

 

 

شکل 1. ابعاد و اهداف ­توسعه پایدار گردشگری

                             ‌مأخذ: عزیزی، ‌1380: 16

 

هدف اصلی پروژه­های گردشگری پایدار شهری توسعه و گسترش چارچوب­های کلی برای شرکای صنعت مابین پژوهشگران، ‌مقامات رسمی شهرها، ‌انجمن­های نماینده و ترقی اشکال نو و ابزارهای حکومت‌های محلی درگیر اصول پایداری و تصمیم­گیری مشارکتی است. برداشتن گام­هایی چون توسعه اقتصاد پایدار، ‌بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات و بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان در تصمیم­گیری­ها، ‌آماده کردن شهروندان برای زندگی در جامعه دانش‌محور، ‌اطلاع­رسانی الکترونیک و ارائه خدمات شهرداری­ها و سایر سازمان­ها بدون تعطیلی و بدون محدودیت مکانی و غیره از پیش نیازهای دست‌یابی به گردشگری شهری
پایدار تلقی می­گردد (سلطانی،‌1389: 699).

رویکرد زیر­بنایی که هم اکنون در برنامه­ریزی گردشگری و در سایر انواع توسعه به کار می­رود، ‌رویکرد رسیدن به توسعه پایدار است. براساس روش توسعه پایدار، ‌منابع طبیعی، ‌فرهنگی و سایر منابع گردشگری برای استفاده مداوم در آینده، باید حفظ شوند و در عین حال، ‌برای جامعه کنونی سودمند و مفید باشند. بنابراین برنامه‌ریزی گردشگری مستلزم تدوین اصولی است که توسعه پایدار گردشگری بر مبنای آن‌ها بنا نهاده شوند (تقوایی، ‌1390: 40).

شکل 2، فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری  را نشان می‌دهد.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  شکل 2. فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک توسعه گردشگری        

                                                               مأخذ: ابراهیم­زاده و همکاران، ‌1393: 6

 

پیشینه تحقیق

خدایی و همکار (1390)، نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهرها را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که توسعه گردشگری شهری در ایجاد امکانات فرهنگی، مراکز تفریحی، ورزشی، افزایش روابط اجتماعی، مبادلات فرهنگی، ایجاد آگاهی در زمینه حرفه‌ها، تقویت هویت فرهنگی شهر، کاهش میزان مهاجرت، اصلاح ساختار سنی، ایجاد فعالیت‌های خدماتی، تنوع اقتصادی، جلوگیری از رکود اقتصادی شهر، نقش مهم را ایفا می‌کند. عوامل بیان شده، به نوعی زمینه‌ساز توسعه پایدار شهرها می‌باشند.

مبرهن و همکاران (1396)، تأثیرپذیری اجرایی شدن شاخص‌های راهبرد توسعه شهری در مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهری در شهر چابکسر را مورد مطالعه قرار دادند. طبق نتایج مطالعه آن‌ها، میانگین به‌دست آمده از سنجش امتیاز اجرای شاخص‌های CDS در شهر چابکسر (مدیریتی و حکمروایی خوب، بانکی بودن، قابل زندگی بودن، رقابتی بودن)، بالاتر از میانگین معیار بوده است و تدوین راهبرد توسعه شهری (CDS) برای شهر چابکسر و ایجاد هماهنگی بر عناصر تأثیرگذار در سیستم برنامه‌ریزی گردشگری شهر و توجه به نظام مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری و گردشگری به همراه ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در تهیه و اجرای طرح‌های گردشگری الزامی است.

پوراحمد و همکاران (1395)، به تحلیل ظرفیت‌های گردشگری جزیره هرمز با تأکید بر کاربری دانشگاهی و بررسی نقش آن در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی و اجتماعی جزیره هرمز پرداختند. آنها در مطالعه خود از تحلیل SWOT برای شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها استفاده کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که وجود دانشگاه بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جزیره هرمز تأثیرگذار ‌بوده و توسعه اراضی کاربری دانشگاهی تأثیر زیادی در توسعه گردشگری منطقه  خواهد داشت.

مرادپور و همکاران (1396)، تأثیر شاخص‌های پیاده‌مداری بر توسعه گردشگری پیاده شهری در شهر خرم‌آباد را مورد مطالعه قرار دادند. طبق نتایج مطالعه آن‌ها، بین شاخص‌های پیاده‌مداری و توسعة گردشگری پیاده شهری رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. شاخص‌های امنیت، دسترسی، پویایی و جذابیت، بیش‌‌ترین تاثیر را داشته اند و پیوستگی، تنوع کاربری وراحتی به ترتیب کم‌‌ترین تاثیر را بر توسعه گردشگری شهری در خرم‌‌آباد داشته‌‌اند.

برام ویل[1](1997)، تاثیر یک رویداد ورزشی بزرگ به عنوان یک استراتژی توسعه گردشگری پایدار در شهر شفیلد انگلستان را مورد مطالعه قرار داد. او در تحقیق خود به ارتباط اثرات رویدادهای بزرگ ورزشی (سرمایه‌گذاری بازی‌های جهانی دانشجویی) در ترویج سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری پایدار شهری پرداخت و برنامه‌های راهبردی مورد نیاز جهت راه‌اندازی بازی‌ها و بازسازی آن‌ها در داخل چشم‌انداز توسعه یکپارچه پایدار، را پیشنهاد داد.

هریل5 (2004)، در تحقیقی با عنوان «نگرش ساکنان نسبت به توسعه گردشگری: با پیامدهای برنامه‌ریزی گردشگری» به بررسی نگرش ساکنان نسبت به گردشگری در ارتباط با عوامل اجتماعی و اقتصادی، عوامل مکانی، وابستگی اقتصادی و تیپ‌شناسی ساکنان جامعه با نگرش ساکنان به توسعه گردشگری و دیدگاه دلبستگی به جامعه و تئوری مدل رشد را مورد سنجش قطعی قرار داد. بررسی او نشان داد که برای شروع فرآیند توسعه گردشگری شهری، مشارکت شهروندان در ارتباط با مسائل مربوط به گردشگری و شناسایی مردم موافق یا مخالف با برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری در جوامع خود را فراهم کرده‌اند.

کاستلانی و سالا6 (2008)، شاخص عملکرد پایدار برای توسعه سیاست گردشگری را مورد مطالعه قرار داد. او دریافت که توسعه سیاست های گردشگری پایدار می‌تواند روشی مفید برای تشویق اشکال جدید کسب و کار ، افزایش اشتغال و ارتقاء حفاظت از مناظر باشد. همچنین استفاده از منشور اروپا برای جهانگردی پایدار در مناطق حفاظت شده، یک روش مرجع برای توسعه محلی و امکان مشارکت ذینفعان محلی در تعریف سیاست پایداری است و در بسیاری از موارد، شاخص‌های پایداری یکپارچه در یک فرآیند مشارکتی توسعه می‌یابند. او نتیجه گرفت که استفاده از شاخص‌های پایداری برای اندازه‌گیری رفاه و توسعه در مقیاس محلی برای ارزیابی تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت استراتژی‌های توسعه‌یافته از طریق فرآیند مشارکت منشور اروپا یک راهکار استراتژیک است.

 

محدوده مورد مطالعه

‌شهر گلوگاه در شرق استان مازندران واقع شده و شهر گلوگاه با جمعیت 40078 نفر، مرکز آن می‌باشد. از شمال به خلیج گرگان،‌ از جنوب به جنگل و رشته کوه البرز از غرب به شهرستان بهشهر و از شرق به جرکلباد محدود می‌شود.

 در تقسیمات کشوری این شهرستان دارای دو بخش به نام‌های بخش مرکزی (گلوگاه) با دو دهستان توسکا چشمه و دهستان آزادگان و یک شهر به نام گلوگاه و بخش کلباد با دو دهستان کلباد شرقی و دهستان کلباد غربی می‌باشد.

شکل 3، موقعیت محدوده مورد مطالعه را بر روی نقشه نشان می‌دهد که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، ‌دریافت شده است.

 

 

 

شکل 3. نقشه موقعیتشهر گلوگاه در استان مازندران و شهرستان گلوگاه­

 

روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی با روش ‌توصیفی - تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل ‌خانوارهای شهرستان گلوگاه، ‌مدیران و گردشگران بودند. ‌حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 360 نفر تعیین گردید. در انتخاب نمونه‌های تحقیق، از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­‌ای متناسب با حجم نمونه استفاده شد. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته براساس مقیاس لیکرت جمع‌آوری گردید. پایایی ابزار با استفاده از آزمون  آلفای کرونباخ، با ضریب 87/0 مورد تائید قرار گرفت.

 

یافته­ها

یافته‌های تحقیق در دو بخش گردشگران و جامعه میزبان و یک
 بخش، سناریوهای رشد و توسعه گردشگری شهری در شهر گلوگاه، ارائه گردیده است.

 

الف: گردشگران

 اثرات ساختار اقتصادی توسعه پایدار گردشگری شهری

درآزمون تی یک‌طرفه  تأثیر ساختار اقتصادی بر توسعه پایدار، ‌سطح معناداری 000/0 و میانگین 3/18 به‌دست آمد. بنابراین تأثیر ساختار اقتصادی بر توسعه پایدار معنادار است.

میانگین به‌دست آمده بالاتر از میانگین مفروض، به این معنا می‌باشد که توجه به بهبود وضعیت ساختار اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار مؤثر می­باشد. اطلاعات دقیق‌تر در جدول 1، ارائه شده است.

 

 

جج

 

جدول1. نتایج آزمون تأثیر ساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری ‌شهر گلوگاه از نگاه گردشگران

مقدار تی

ارزش تی

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

سطح معناداری

229/53

18

30/18

439/3

343/0

000/0

 

 

 

اثرات ساختارهای اجتماعی، ‌فرهنگی در توسعه پایدار گردشگری شهری

درآزمون تی یک‌طرفه  تأثیر ساختار اجتماعی فرهنگی بر توسعه پایدار، ‌سطح معناداری 000/0 و میانگین 45/21 به‌دست آمد. بنابراین تأثیر ساختار اقتصادی بر توسعه پایدار معنادار بوده و با توجه به این‌که میانگین به‌دست آمده بالاتر از میانگین مفروض می‌باشد. به‌ این معنا که توجه به ساختار اجتماعی فرهنگی در رسیدن به توسعه پایدار شهر گلوگاه مؤثر می­باشد (جدول 2).

 

جدول 2. نتایجآزمون تأثیر ساختارهای اجتماعی، ‌فرهنگی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، ‌شهر گلوگاه از نگاه گردشگران

مقدار تی

ارزش تی

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

سطح معناداری

457/40

21

45/21

213/4

421/0

000/0

 [1] . Bramwell

5. Harrill

6. Castellani and Sala

 

اثرات ساختار محیطی در توسعه پایدار گردشگری شهری

در آزمون تی یک‌طرفه  تأثیر ساختار محیطی بر توسعه پایدار، ‌سطح معناداری 000/0 و میانگین 06/15 به‌دست آمد. بنابراینتأثیر ساختار اقتصادی بر توسعه پایدار معنادار بوده و با توجه به میانگین به‌دست آمده بالاتر از میانگین مفروض می­باشد و توجه به ساختار محیطی در رسیدن به توسعه پایدار مؤثر می­باشد. اطلاعات ‌بیش‌‌تر در جدول 4، ‌ارائه گردیده است.

 

 

جدول 3. نتایج آزمون تأثیر ساختار محیطی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، ‌شهر گلوگاه از نگاه گردشگران

مقدار تی

ارزش تی

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

سطح معناداری

387/51

15

06/15

152/2

215/0

000/0

 

 

 

اثرات ساختار نهادی در توسعه پایدار گردشگری شهری

درآزمون تی یک‌طرفه  تأثیر ساختار نهادی بر توسعه پایدار، ‌سطح معناداری 000/0 و میانگین 24/16 به‌دست آمد. با توجه به این‌که
میانگین به‌دست آمده بالاتر از میانگین مفروض می‌باشد، مشخص می‌شود که اهمیت دادن به ساختار نهادی در رسیدن به توسعه پایدار مؤثر می­باشد ( جدول 4).

 

جدول 4. نتایجآزمون تأثیر ساختار نهادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، ‌شهر گلوگاه از نگاه گردشگران

مقدار تی

ارزش تی

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

سطح معناداری

097/65

15

24/16

034/2

203/0

000/0

 

ب) جامعه میزبان

اثرات ساختار اقتصادی در توسعه پایدار گردشگری شهری

در آزمون تی یک‌طرفه  تأثیر ساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، ‌سطح معناداری 000/0 و میانگین 14/54 به‌دست آمد. به این معنا تأثیر ساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار

پایدار گردشگری شهری معنادار بوده و با توجه به این‌که میانگین به‌دست آمده بالاتر از میانگین مفروض می­باشد، پس توجه به ساختار اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر است جدول 5، اطلاعات دقیق‌تر را ارائه داده است.

 

 

جدول 5. نتایجآزمون تأثیر ساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری،  ‌شهر گلوگاه در نظر ساکنان جامعه میزبان

مقدار تی

ارزش تی

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

سطح معناداری

33/145

45

14/54

778/6

352/0

000/0

 

 

 

اثرات ساختارهای اجتماعی، ‌فرهنگی در توسعه پایدار گردشگری شهری

در آزمون تی یک‌طرفه  تأثیر ساختار اجتماعی- فرهنگی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، ‌سطح معناداری 000/0 و میانگین 10/58 به‌دست آمد. بنابراین تأثیر ساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری معنادار بوده و با توجه به میانگین به‌دست آمده بالاتر از میانگین مفروض می­باشد، توجه به ساختار اجتماعی - فرهنگی در رسیدن به توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر می­باشد (جدول 6).

 

 

جدول6.‌ نتایجآزمون تأثیر ساختارهای اجتماعی، ‌فرهنگی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری،  ‌شهر گلوگاه در نظر ساکنان جامعه میزبان

مقدار تی

ارزش تی

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

سطح معناداری

86/117

51

10/58

588/8

467/0

000/0

 

 

 

اثرات ساختار محیطی در توسعه پایدار گردشگری شهری

درآزمون تی یک‌طرفه  تأثیر ساختار محیطی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، ‌سطح معناداری 000/0 و میانگین 00/34 به‌دست آمد. بنابراین تأثیر ساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار
 گردشگری شهری معنادار می‌باشد. میانگین به‌دست آمده، بالاتر از میانگین مفروض می­باشد و این نشان می‌دهد که توجه به ساختار محیطی در رسیدن به توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر می­باشد. اطلاعات ‌بیش‌‌تر در جدول 7، ‌ارائه گردیده است.

 

 

جدول 7. نتایج آزمون تأثیر ساختار محیطی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری،  ‌شهر گلوگاه در نظر ساکنان جامعه میزبان

مقدار تی

ارزش تی

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

سطح معناداری

045/109

33

00/34

474/5

284/0

000/0

 

 

اثرات ساختار نهادی در توسعه پایدار گردشگری شهری

در آزمون تی یک‌طرفه  تأثیر ساختار نهادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، ‌سطح معناداری 000/0 و میانگین 36/33 به‌دست آمد. بنابراین تأثیر ساختار اقتصادی در
رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری معنادار است. با توجه به این‌که میانگین به‌دست آمده بالاتر از میانگین مفروض می­باشد، می‌توان نتیجه گرفت که توجه به ساختار نهادی در رسیدن به توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر می‌باشد(جدول 8).

 

 

جدول 8. نتایجآزمون تأثیر ساختار نهادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری،  ‌شهر گلوگاه در نظر ساکنان جامعه میزبان

مقدار تی

ارزش تی

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

سطح معناداری

94/122

33

36/33

756/4

247/0

000/0

 

 

تدوین سناریوهای توسعه گردشگری شهری در شهرگلوگاه

ساخت سناریوهای توسعه گردشگری شهر گلوگاه در 7 مرحله اصلی انجام می­گیرد که این مراحل به شرح زیر هستند:

- مشخص کردن موضوع اصلی سناریو

- مشخص کردن فاکتورهای کلیدی

- مشخص کردن نیروهای پیش‌ران

- مشخص کردن میزان عدم قطعیت مهم‌ترین نیروهای پیش‌ران و کلیدی

- شناسایی و تعیین منطق سناریو

- داستان سرایی (تدوین سناریو)

- اولویت­بندی سناریوها

با توجه به اطلاعات جدول 9، عوامل احتکار و بورس بازی زمین، ضغف و ناکارآمدی ساختار سازمانی گردشگری استان، کمبود فضاهای گردشگری عمومی و خدمات گردشگری نسبت به شهرهای اطراف(توریسم-گریزی)،  عدم وجود خدمات متناسب با توان شهر و شهرستان، بالاترین امتیاز تأثیرپذیری و عوامل  وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم احساس نیاز به درآمد گردشگری، نگاه ارزشی و جهت‌دار به گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله (گردشگری مذهبی)، روابط تیره سیاسی میان ایران و کشورهای غربی، تعامل ناکارآمد ایران با سازمان‌‌های بین المللی گردشگری، بالاترین امتیاز را از نظر میزان تأثیرگذاری بر توسعه گردشگری شهری در شهر گلوگاه ، کسب کرده‌اند.

 

از میان عوامل مطرح شده، در جدول‌های 9 و 10، 31 عامل کلیدی در سه سطح محلی، ‌منطقه­ای و ملی و بین­المللی شناسایی شدند. این عوامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم از میزان تأثیرگذاری بیش‌تری در رابطه با توسعه گردشگری شهری، ‌شهر گلوگاه برخوردار هستند و عبارتند از:

1. سطح بین‌المللی

-        روابط تیره سیاسی ایران با کشورهای غربی؛

-      تعامل ناکارآمد ایران با سازمان­های بین­المللی گردشگری؛

-        انزوای ایران در فرآیند جهانی شدن.

 2. سطح ملی و منطقه‌ای

-      نگاه ارزشی و جهت­دار به گردشگری در سند چشم‌انداز بیست ساله؛

-      وابستگی به درآمد نفتی؛

-      دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست‌گذاری گردشگری؛

-      سیاست­گذاری­ها و برنامه­های دولتی از جمله طرح‌های جامع گردشگری؛

-      ناکارآمدی ساختار سازمانی گردشگری کشور.

3. سطح محلی

- نبود کارکنان آموزش دیده در بخش گردشگری منطقه؛

- کمبود زیرساخت­.

 

 

 

 

جدول 9. امتیاز میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل کلیدی با استفاده از نرم‌افزار میک مک

شماره

عوامل

امتیاز تأثیرگذاری

امتیاز تأثیرپذیری

1

احتکار و بورس بازی زمین

46

69

2

همجواری با دریای خزر و بهره مندی از ساحل مناسب

50

53

3

قرارگیری شهر در مسیر آزادراه شمال و جاده های کناری

49

58

4

گرایش منطقه به سرمایه گذاری در بخش گردشگری

50

51

5

کمبود فضاهای گردشگری عمومی و خدمات گردشگری نسبت به شهرهای اطراف(توریسم­گریزی)

54

62

6

عدم وجود خدمات متناسب با توان شهر و شهرستان

54

61

7

فصلی بودن حضور توریست در منطقه

49

58

8

تخریب و زیر ساخت و ساز بردن اراضی زراعی با ارزش وسرسبز داخل و پیرامون شهرها

49

60

9

عدم وجود کاربری­های گردشگری متناسب با نیاز منطقه

53

58

10

ضعف بازاریابی و تبلیغات جاذبه­های گردشگری

59

48

11

عدم آگاهی جامعه محلی از منافع گردشگری

49

50

12

عدم مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری

52

55

13

مهاجرت­های روستا – شهری

44

60

14

خشکسالی و مخاطرات طبیعی

42

58

15

رونق بخش گردشگری شهرستان

44

59

16

ضغف و ناکارآمدی ساختار سازمانی گردشگری استان

57

64

17

نبود کارکنان آموزش دیده در بخش گردشگری منطقه

61

58

18

بهبود شبکه راه­های ارتباطی استان

50

56

19

گسترش گردشگری هدایت نشده

37

54

20

افزایش سرمایه گذاری­ها در مرکز شهرستان

39

54

21

کمبود زیرساخت­های لازم در سطح شهرستان و استان

65

56

22

دسترسی به شبکه ریلی

56

58

23

سیاست گذاری­ها و برنامه­­های دولتی از جمله طرح­های جامع گردشگری

72

53

24

ناکارآمدی ساختار سازمانی گردشگری کشور

71

52

25

دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست گذاری گردشگری

73

51

26

وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم احساس نیاز به درآمد گردشگری

76

57

27

نگاه ارزشی و جهت­دار به گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله (گردشگری مذهبی)

79

56

28

روابط تیره سیاسی میان ایران و کشورهای غربی

78

51

29

تعامل ناکارآمد ایران با سازمان­های بین المللی گردشگری

76

48

30

انزوای ایران در فرآیند جهانی شدن

72

48

31

عدم امنیت در خاورمیانه و جنگ و درگیری منطقه­ای

18

48

 

مجموع

1724

1724

جدول 10. نتایج رتبه‌بندی عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در رابطه با توسعه گردشگری شهر گلوگاه

رتبه

عامل

تأثیر مستقیم

عامل

تأثیرپذیری مستقیم

عامل

تأثیر

غیر مستقیم

عامل

تأثیرپذیری غیرمستقیم

1

چشم انداز

458

احتکار

400

چشم انداز

451

احتکار

398

2

روابط سیاسی

452

ناکارآمدی

371

روابط سیاس

451

ناکارآمدی

373

3

نفت

440

کمبود

359

تعامل

439

کمبود

358

4

تعامل

440

خدمات

353

نفت

433

خدمات

351

5

ایدئولوژی

423

تخریب

343

ایدئولوژی

417

تخریب

347

6

طرح­های جامع

417

مهاجرت

348

ساختار ساز

399

مهاجرت

346

7

انزوا

417

رونق

342

انزوا

398

رونق

341

8

ساختار ساز

411

آزادراه شم

336

طرح­های جام

396

کارکنان

338

9

زیرساخت

377

فصلی

336

زیرساخت

366

فصلی

355

10

کارکنان

353

گردشگری

336

کارکنان

351

مخاطرات

334

11

بازاریابی

342

مخاطرات

336

بازاریابی

339

گردشگری

334

12

ناکارآمدی

330

کارکنان

36

ناکارآمدی

335

شبکه ریلی

333

13

شبکه ریلی

324

شبکه ریلی

336

شبکه ریلی

320

آزادراه

333

14

کمبود

313

نفت

330

کمبود

320

نفت

333

15

خدمات

313

شبکه راه

324

خدمات

320

زیرساخت

327

16

گردشگری

307

زیرساخت

324

گردشگری

310

چشم انداز

324

17

عدم مشارکت

301

چشم انداز

324

عدم مشارکت

303

شبکه راه

323

18

همجواری

290

عدم مشارکت

319

سرمایه گذار

299

عدم مشارکت

318

19

سرمایه گذار

290

هدایت نشده

313

همجواری

295

شهرستان

314

20

شبکه راه

290

شهرستان

313

فصلی

292

هدایت نشده

311

21

آزادراه

284

همجواری

307

تخریب

292

طرح­های جامع

309

22

فصلی

284

طرح­های جامع

307

آزادراه

291

همجواری

308

23

تخریب

284

ساختار ساز

301

عدم آگاهی

287

ساختار سازمانی

305

24

عدم آگاهی

284

سرمایه گذار

295

شبکه راه

286

ایدئولوژی

301

25

احتکار

266

ایدئولوژی

295

احتکار

275

روابط سیاس

296

26

مهاجرت

255

روابط سیاس

295

مهاجرت

261

سرمایه گذار

295

27

رونق

255

عدم آگاهی

290

رونق

259

عدم آگاهی

286

28

مخاطرات

243

بازاریابی

278

مخاطرات

244

انزوا

280

29

شهرستان

226

تعامل

278

شهرستان

231

تعامل

279

30

هدایت نشده

214

انزوا

278

هدایت نشده

215

امنیت

278

31

امنیت

104

امنیت

278

امنیت

109

بازاریابی

278

 

جج

 

 

 

طبقه‌بندی مهم‌ترین عوامل کلیدی و نیروهای پیش‌ران براساس تأثیر و عدم قطعیت

این مرحله شامل طبقه­بندی عوامل کلیدی و روندهای پیش‌ران  براساس دو معیار است:

اول) درجه اهمیت برای موفقیت موضوع یا تصمیم اصلی که در گام اول شناسایی شده است؛

 ‌دوم) درجه عدم قطعیت احاطه کننده آن عوامل و روندها.

 

 

 

 

 

عدم قطعیت (میزان پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تحولات و نتایج آینده)

در این مرحله با استفاده از ماتریس تأثیر و عدم قطعیت مهم‌ترین نیروهای پیش‌رانی را مشخص خواهیم کرد که هم از میزان تأثیرگذاری بالایی برخوردار باشند و هم درجه عدم قطعیت آن‌ها نیز بالا باشد. برای این کار با تهیه پرسشنامه و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری میزان و درجه تأثیر و عدم قطعیت مهم‌ترین عوامل کلیدی و نیروهای پیش‌ران مشخص شد.

یافته‌ها، نشان دادند که عوامل سیاسی (نگاه ارزشی و جهت‌دار به گردشگری در سند چشم انداز20 ساله، ‌انزوای ایران در فرآیند جهانی شدن)، ‌شرایط اقتصادی(وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم احساس نیاز به‌‌ درآمد گردشگری)و کمبود زیرساخت‌های لازم در سطح شهرستان و استان به‌عنوان مهم‌ترین نیروهای پیش‌ران در وضعیت آینده گردشگری شهر گلوگاه نقش مؤثرتری دارند. در جدول 11، میزان عدم قطعیت و سطح تأثیر هر یک از عوامل نشان داده شده است.

 

 

جدول11. میزان عدم قطعیت و سطح تأثیر عوامل کلیدی و پیش‌ران­ها

 

 

 

 

میزان عدم قطعیت

بالا

متوسط

پایین

 

1­. روابط تیره سیاسی ایران با کشورهای غربی

2. تعامل ناکار آمد ایران با سازمان های بین المللی گردشگری

3. انزوای ایران در فرایند جهانی شدن

1­. نگاه ارزشی و جهت دار به گردشگری در سند چشم انداز بیست ساله

2. وابستگی به درآمد نفتی

3. دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست گذاری گردشگری

 

1­. سیاست گذاری­های برنامه­های دولتی از جمله  طرح­های جامع گردشگری

2. ناکارامدی ساختار سازمانی گردشگری کشور

3. کمبود زیر ساخت

 

1­. نبود کارکنان آموزش دیده در بخش گردشگری منطقه

 

 

ج

 

 

 

جدول12، وضعیت نیروهای پیشران در قالب سناریوهای مشخص شده در جدول 11 را نشان می‌دهد. این نیروها، ‌نیروهایی هستند که عوامل کلیدی را در توسعه گردشگری شهر گلوگاه در

سطح کلان تحت تأثیر قرار می­دهند و رفتار متفاوت این نیروها در آینده باعث خواهد شد که توسعه گردشگری شهری، ‌شهر گلوگاه به شکل­های گوناگون و متفاوتی از رشد مواجه شود.

 

ج

جدول 12. وضعیت نیروهای پیش‌ران در سه سناریو متفاوت

ردیف

                                              سناریو

 

نیروهای پیشران

سناریو 1

سناریو 2

سناریو 3

1

نگاه ارزشی و جهت­دار به گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله

از بین رفتن نگاه ارزشی و جهت­دار به گردشگری

کاهش یافتن نگاه ارزشی و جهت­دار به گردشگری در حد متوسط

شدت یافتن نگاه ارزشی و جهت­دار به گردشگری در سند چشم‌انداز 20 ساله

2

انزوای ایران در فرآیند جهانی شدن

بهبود روابط و موقعیت ایران در فرآیند جهانی شدن

فراهم شدن زمینه ارتباطات جهانی

انزوای ‌بیش‌‌تر ایران در فرآیند جهانی شدن

3

وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم احساس نیاز به درآمد گردشگری

عدم وابستگی رانتی و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد

کم‌‌تر شدن وابستگی رانتی و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد

افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم احساس نیاز به درآمد گردشگری

4

کمبود زیرساخت­های لازم در سطح شهرستان و استان

تأمین بهینه زیرساخت­های لازم در سطح شهرستان و استان

تلاش در راستای تأمین متوسط زیرساخت­های لازم در سطح شهرستان و استان

کمبود زیرساخت­های لازم در سطح شهرستان و استان و عدم رسیدگی به بهبود آن

 

 

انتخاب منطق سناریوها

مهم‌ترین نیروهای پیش‌ران در توسعه گردشگری شهرگلوگاه در سطح کلان، ‌عوامل سیاسی (نگاه ارزشی و جهت دار به گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله، ‌انزوای ایران در فرآیند جهانی شدن )، ‌شرایط اقتصادی(وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم احساس نیاز به درآمد گردشگری) و کمبود زیرساخت­های لازم در سطح شهرستان و استان بودند که در دراز مدت می‌توانند به‌عنوان نیروهای اصلی در چگونگی رشد گردشگری شهر گلوگاه تأثیرگذار باشند. در رابطه با ساخت و تشریح سناریوها دو موضوع اصلی یعنی چگونگی و میزان تأثیرگذاری نیروهای پیش‌ران بر موضوع اصلی سناریو که همان توسعه گردشگری شهر گلوگاه با در نظر گرفتن رفتار متفاوت نیروهای پیش‌ران در آینده و ‌چگونگی رشد و توسعه گردشگری و الگوهای احتمالی رشد و توسعه گردشگری شهری در این شهر، در نظر گرفته شد.

 

سناریوی اول: ‌توسعه گردشگری شهری هماهنگ با معیارهای توسعه پایدار

تا اواخر دهه 1970 در بسیاری از مناطق و کشورها، ‌گردشگری به‌عنوان یک فعالیت طلایی بدون دود، ‌فعالیتی که منافع ‌بیش‌‌تری را با منابع مالی کم‌‌تر به‌دست می‌‌آورد و در طول یک دوره کوتاه مدت خطرات ناچیزی برای جامعه انسانی و طبیعت به وجود می­آورد، ‌مطرح بود. بعدها فعالیت گردشگری و دولت­ها به چالش کشیده شدند و به منظور بازساخت چارچوب معمول توسعه گردشگری به شکلی که الزامات و استانداردهای جدید طرفداران محیط زیست و پایداری یک سطح بهینه از منافع اقتصادی اجتماعی را تأمین کند، ‌تحت فشار قرار گرفتند و ‌پارادایم سنتی توسعه به سمت توسعه ‌گردشگری پایدار تغییر جهت داد. این نوع توسعه راهی جدید برای حوزه­های در حال توسعه فراهم می­کند که ارتباطی هم­پیوند میان گردشگری و محیط فیزیکی، ‌اجتماعی، ‌فرهنگی و سیاسی احاطه­کننده آن برقرار می­کند. در این سناریو نیروهای پیشران در توسعه گردشگری شهری، ‌شهرگلوگاه بر عوامل کلیدی در سطح محلی و محدوده شهر و شهرستان تأثیر می­گذارند و سیاست­های توسعه گردشگری در راستای اهداف پایداری محیط زیستی تدوین می‌گردد و از رشد لجام گسیخته و تخریب زمین­های کشاورزی و باغات پیرامون شهر جلوگیری می­شود.

 

سناریوی دوم: ‌توسعه گردشگری شهری با همان روند کنونی

در این سناریو نیروهای پیش‌ران که شامل شرایط اقتصادی و در     این سناریو نیروهای پیش‌ران که شامل شرایط اقتصادی و تصمیمات

سیاسی در منطقه می­باشند به همان روند گذشته و حال به صورت غیر متعادل در سطح ناحیه و شهرستان بر عوامل کلیدی همچون جمعیت، ‌مهاجرت­های روستا شهری، ‌بازار زمین، ‌مدیریت گردشگری و دیگر عوامل تأثیر می­گذارند. در صورت تداوم شرایط فعلی، مدیریت گردشگری با مشکل روبه‌رو خواهد شد و به صورت ارگانیک و بدون برنامه توسعه خواهد یافت. در این سناریو گردشگری شهرگلوگاه به صورت روال حاضر توسعه می­یابد و تغییر چندانی در رویکرد نسبت به گردشگری شهری رخ نمی­دهد.

 

سناریوی سوم: ‌توسعه گردشگری شهری به صورت لجام گسیخته و پراکنده

این سناریو بدترین حالت پیش‌بینی شده برای توسعه گردشگری شهرگلوگاه خواهد بود که به تبع شرایط و رویدادها در سطح ملی، ‌منطقه‌‌ای روال عادی خود را از دست داده و زمینه توسعه گردشگری به حداقل خود می­رسد.

 

بحث و نتیجه­گیری

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی در رشد و توسعه گردشگری شهری گلوگاه بوده  است که به روش پیمایش اجرا گردید.

 شهر گلوگاه، از جمله فضاهای جغرافیایی است که با وجود توان­های بالقوه زیاد دارای توسعه­ای ناهمگون می­باشد. مدیریت و برنامه­ریزی راهبردی رشد و توسعه گردشگری شهر گلوگاه در درازمدت نیازمند رویکردی نوین است که برنامه‌‌ریزی سناریو یکی از ابزارها و روش­های جدید در برنامه­ریزی راهبردی است که در برنامه­ریزی­های بلندمدت و در شرایط عدم قطعیت کارآیی ‌بیش‌‌تری دارد. نتایج تحقیق، به ترتیب از بررسی تأثیر ساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، اثرات ساختارهای اجتماعی، ‌فرهنگی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، اثرات ساختار محیطی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، ‌اثرات ساختار نهادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری با میانگین واقعی30/18، ‌45/21، ‌06/14، ‌24/16 نشان از اثرگذاری همه متغیر­ها در رشد و توسعه گردشگری در شهر گلوگاه داشتند. همچنین در این پژوهش معیارهای سنجش توسعه گردشگری در شهر گلوگاه در قالب چهار مؤلفه نهادی، ‌اجتماعی– فرهنگی، ‌اقتصادی و محیطی مورد مطالعه قرار گرفت و امتیاز هر یک از آن‌ها در میزان تأثیری که بر گردشگری محدوده مورد مطالعه داشته­اند، براساس مقیاس لیکرت سنجیده شد. سپس با استفاده از آزمون تی یک‌طرفه با توجه به زیرمعیارهای موجود اثرگذاری آن‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت سناریوهای توسعه گردشگری گلوگاه با توجه به وضعیت بهینه، ‌ادامه وضع موجود و شرایط بحرانی و بدتر شدن شرایط ارائه گردید.  

یافته­های پژوهش در بخش گردشگران و جامعه میزبان نشان داد که ابعاد چهارگانه مورد بررسی در پژوهش در ارتباط با توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری دارند و اثرات ساختار اجتماعی - فرهنگی، ‌اقتصادی، ‌کالبدی و نهادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری تاثیرگذار می­باشد.

در نهایت با استفاده از خروجی‌های مدل میک مک، سناریوهای توسعه گردشگری گلوگاه شامل «توسعه گردشگری شهری با همان روند کنونی، ‌توسعه گردشگری شهری هماهنگ با معیارهای توسعه پایدار ‌و توسعه گردشگری شهری با همان روند کنونی» ارائه گردید.

در سناریوی اول، راهی جدید برای حوزه­های در حال توسعه فراهم می­گردد که ارتباطی هم­پیوند میان گردشگری و محیط فیزیکی، ‌اجتماعی، ‌فرهنگی و سیاسی احاطه کننده آن برقرار می­کند. در این سناریو نیروهای پیشران در توسعه گردشگری شهر گلوگاه بر عوامل کلیدی در سطح محلی و محدوده شهر و شهرستان تأثیر می­گذارند و سیاست‌های توسعه گردشگری در راستای اهداف پایداری محیط زیستی تدوین خواهد شد و از رشد لجام گسیخته در زمین­های کشاورزی و باغات پیرامون شهر و تخریب آن‌ها جلوگیری به‌عمل می‌آید.

سناریوی دوم، توسعه گردشگری شهری با همان روند کنونی است که در آن، گردشگری شهر گلوگاه با روال فعلی توسعه می­یابد و تغییر چندانی در وضعیت توسعه گردشگری شهری رخ نمی­دهد.

سناریوی سوم توسعه گردشگری شهری به صورت لجام گسیخته و پراکنده است که بدترین حالت پیش‌بینی شده برای توسعه گردشگری شهر گلوگاه خواهد بود. در این زمینه توسعه گردشگری به حداقل خود می­رسد. بنابراین برای دست یافتن به  توسعه گردشگری پایدار، باید شرایط برای ارتقای وضعیت در راستای پیشبرد سناریوی اول باشد و کنار گذاشتن نگاه ارزشی و جهت­دار به گردشگری، ‌بهبود روابط و موقعیت ایران در فرآیند جهانی شدن، ‌عدم وابستگی به رانت و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد و تأمین زیرساخت­های لازم در سطح شهرستان و استان زمینه‌ساز دست‌یابی به سناریوی اول خواهند بود که در برنامه­ریزی گردشگری پایدار گلوگاه باید مدنظر قرار گیرند. نتایج مطالعات پیشین و رویکردهای توسعه پایدار گردشگری نیز نشان داده‌اند که ‌یک شهر سالم و توسعه‌یافته با فراهم‌ نمودن ساختارهای لازم، می­تواند زمینه جذب بهتر و ‌بیش‌‌تر گردشگر و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آن‌‌را فراهم نماید.

راهکارها

ü    تأمین بهینه زیرساخت­های لازم در سطح شهرستان گلوگاه؛

ü    ساماندهی و بالا بردن سطح کیفی تسهیلات کالبدی؛

ü    جلوگیری از رشد لجام گسیخته در زمین­های کشاورزی و باغات پیرامون شهر گلوگاه؛

ü    جلوگیری تخریب اراضی زراعی با ارزش و سرسبز داخل و پیرامون شهر گلوگاه؛

ü    جلوگیری از توسعه­ فیزیکی ناموزون شهر و تخریب جاذبه­های اکوتوریستی شهر و تهدیدات زیست‌محیطی؛

ü    تهیه و پخش برنامه­های اطلاع­رسانی جهانگردی در معرفی منطقه به گردشگران؛

ü    شناسایی و حفظ و معرفی گونه­های گیاهی و جانوری متنوع شهرستان و جذب گردشگران علاقه­مند در این زمینه؛

ü    توسعه فعالیت­های گردشگری فرهنگی و تاریخی،      ‌به دلیل وجود جاذبه­های تاریخی و فرهنگی فراوان در منطقه؛

ü    تقویت شبکه­های درون منطقه­ای با ‌تأکید بر راه‌های روستایی و برقراری ارتباطات لازم بین سطوح خدماتی مختلف.

ابراهیم­زاده، ‌عیسی، ‌ملکی، ‌گل­افرین، ‌فرهادی­نژاد، ‌حسین (1393)، ‌برنامه­ریزی استراتژیک توسعه گردشگری با ‌تأکید بر توسعه پایدار در ناحیه خرم آباد، ‌مجله جغرافیا و آمایش شهری، ‌شماره 14: 1-24.
احمدی، ‌منیژه ‌(1397)، ‌تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان، ‌فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، ‌دوره هشتم، ‌شماره 29: 92-79.
اکبریان­ رونیزی، ‌سعیدرضا، ‌رضوانی، ‌محمدرضا (1394)، ‌توسعه پایدار گردشگری از مفهوم تا عمل، انتشارات دانشگاه شیراز.
باقری، ‌وحیده، ‌برق‌لامع، ‌هادی (1396)، ‌تحلیل توان، ‌قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری اقامتی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری مطالعه موردی مجموعه تجاری اقامتی امید شهر مشهد، ‌فصلنامه جغرافیا، ‌دوره هفتم، ‌شماره 4: 103-114.
پوراحمد، احمد، قرخلو، مهدی، دربان آستانه، علیرضا،  پورقربان، شیوا (1395)، تحلیل ظرفیت‌های گردشگری جزیره هرمز با تأکید بر کاربری دانشگاهی، پژوهش‌های بوم‌شناسی
شهری، سال7، شماره 1: 95-113.
پورمهدی، ‌مهدی ‌(1396)، ‌امکان‌سنجی توسعه گردشگری در بافت تاریخی تبریز، ‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ‌رشته
برنامه‌ریزی شهری، ‌دانشگاه پیام نور پاکدشت.
تقوایی، ‌مسعود، ‌صفرآبادی، ‌اعظم (1390)، ‌نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه )، ‌مطالعات جغرافیایی مناطق
خشک، ‌شماره 4: 35-52.
حمزه، ‌فرهاد، ‌معیتی، ‌جواد، ‌مرتضایی، ‌زینب (1396)، ‌بررسی و تجزیه و تحلیل طراحی و باز طراحی مبلمان شهری در راستای زیباسازی شهری در ابعاد مختلف با ‌تأکید بر توسعه گردشگری و پویایی اقتصادی در آستارا، ‌فصلنامه جغرافیا، ‌دوره هشتم، ‌شماره 29: ‌129-152.
خدائی، حسین و خدائی، حامد (1390)، نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهرها، همایش گردشگری و توسعه پایدار، همدان.
خلجانی، ‌فرزاد؛ میرستار صدر موسوی ‌(1393)، ‌بررسی و تحلیل نقش خدمات گردشگری شهری در جذب گردشگران با ‌تأکید بر پارک­های مسافر، ‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌‌ریزی شهری، ‌پردیس بین‌المللی ارس.
رستمی، ‌شهین، سیداسکندر، صیدایی گل‌سفیدی ‌(1390)، ‌‌برنامه‌‌ریزی توسعه پایدار گردشگری در شهر کرمانشاه، ‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه اصفهان.
رضوانی، ‌محمدرضا ‌(1390)، ‌‌برنامه‌‌ریزی توسعه روستایی در ایران، ‌تهران، ‌نشر قومس.
سلطانی، ‌بهرام (1389)، ‌توسعه پایدار گردشگری، ‌مجله مدیریت جهانگردی، ‌شماره 16: 23-30.
عزیزی، ‌محمدمهدی (1380)، ‌توسعه شهر پایدار، ‌برداشت تحلیلی از دیدگاه­های جهانی، صفه، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ‌شماره 33: 27-14.
غنی‌پور تفرشی، ‌مرضیه،  یاسوری، مجید ‌(1391)، ‌بررسی تأثیر گردشگری شهری بر اقتصاد شهر: مطالعه موردی شهرلاهیجان، ‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، ‌دانشگاه گیلان.
فنی، ‌زهره، ‌علیزاده طولی، ‌محمد، ‌زحمتکش، ‌زینب (1393)، ‌تأثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان مورد مطالعه جزیره قشم، ‌فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره نهم، ‌شماره 28: 39-72.
کاظمی، ‌مهدی (1390)، ‌مدیریت گردشگری، ‌‌تهران: انتشارات سمت.
کوهی حبیبی، ‌نازنین و برک‌پور، ناصر ‌(1395)، ‌بررسی عوامل
مؤثر بر حمایت جامعه میزبان از توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی شهراصفهان محله جلفا، ‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ‌رشته برنامه‌ریزی شهری دانشگاه ‌اصفهان.
لهسایی، ‌سیده ­سرور و میرابی، محمد (1394)، ‌ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز در توسعه صنعت گردشگری با رویکرد کارت امتیازی متوازن و با به کارگیری تکنیک­های تصمیم‌گیری چندگانه فازی، ‌پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و هنر.
مبرهن قاسم‌آبادی، فاطمه، حسینی، سیدعلی؛ اسکندری نوده، محمد (1396)، سنجش تأثیرگذاری و اجرایی شدن شاخص‌های راهبرد توسعه شهر (CDS) بر توسعه گردشگری شهری، مورد مطالعه: چابکسر، پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال 8، شماره16: 67-76.
مرادپور، ‌نبی، ‌تقوی زیروانی، ‌اسماعیل، ‌قربانی، ‌حمید (1396)، ‌بررسی تأثیر شاخص­های پیاده‌مداری بر توسعه گردشگری پیاده شهری، مطالعه موردی شهر خرم‌آباد، ‌مجله گردشگری شهری، ‌دوره چهارم، ‌شماره2: ‌99-112.
ملکی، ‌ابوذر ‌(1393)، ‌بررسی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی روستایی مطالعه موردی روستای ده‌زیارت شهرستان بوانات استان فارس، ‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی.
مهدوی حاجیلو، ‌مسعود، ‌قدیری معصوم، ‌مجتبی، ‌قهرمانی، ‌نسرین (1390)، اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظرسنجی از روستاییان دره­ کن و سولقان، ‌فصلنامه­ روستا و توسعه، ‌شماره 11: 38-59.
هادیانی، ‌زهره، ‌احد­نژاد روشنی، ‌محسن، ‌کاظمی، ‌شمس‌­الله (1390)، ‌برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT، مطالعه موردی شهر شیراز، ‌فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، ‌دوره 23، ‌شماره 3: 23-30.
وارثی، ‌حمیدرضا، ‌سیدعلی، ‌موسوی، ‌یونس، ‌غلامی­ (1390)، ‌تحلیلی بر وضعیت گردشگری شهرستان نورآباد ممسنی (با ‌تأکید بر طبیعت گردی)، ‌فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ‌شماره 101: 49-78.
Bramwell, Bill (1997), Remove from marked Records a sport mega-event as a sustainable tourism development strategy, Tourism Recreation Research. Vol. 22, No. 2: 13-19.
Castellani, V. Sala, S. (2010), Sustainable performance index for tourism policy development, Tourism Management, No.31: 871 - 880.
 
Dogru, T. Bulut, U. (2018), Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence, Tourism Management, No. 67: 425–434.
Harrill, Rich (2004), Residents’ Attitudes toward Tourism Development: A Literature Review with Implications for Tourism Planning, Journal of Planning Literature, Vol. 18, No. 1: 251–266.
Fan, D. X. Liu, A. Qiu, R. T. (2019), Revisiting the relationship between host attitudes and tourism development: A utility maximization approach, Tourism Economics, No. 25(2): 1‌-43.
Kevin, L. Jie, L. Mark, W. Cong, L. Shuzhuo, L. Ying, L. (2019), A Comparative Analysis of Participating and Non‌Participating Households in Pro‌Poor Tourism in Southern Shaanxi, China, Tourism Planning & Development, No. 16: 318‌-333.
Lee, T. H. Jan, F. H. (2019), Can community‌ based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents’ perceptions of the sustainability, Tourism Management Journal, No. 70: 368-‌380.
Matthew, O. A. Ede, Ch. Osabohien, O. Ejemeyovwi, J. Ayanda, T. Okunbor, j. (2018),
 Interaction Effect of Tourism and Foreign Exchange Earnings on Economic Growth in Nigeria, Global Business Review, No.1:1-‌16.
Mirtaghian Rudsari, Mohammad (2019), Pathology of Application of Structural Equations Modeling in Iranian Tourism Researches, Journal of Tourism and Development, No.8 (3): 124-146.
Olya, G.T. Khaksar Shahmirzdi, E. Alipour, H. (2017), Pro‌tourism and anti‌tourism community groups at a world heritage sitein Turkey, Current Issues in Tourism, No. 22: 763-785.
Pramanik, P. D. Ingkadijaya, R. (2017), The Impact of Tourism on Village Society and its Environmental, 1st UPI International Geography Seminar, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, No.145: 1-‌10.
Sebele, Lesego (2010), Community‌based tourism ventures, benefits and challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana. Journal of Tourism Management, No. 31: 136–146.
38.Smith, Stephen. L. (2014). Tourism and analysis: A handbook. Routledge.