با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تبیین معیارهای کیفیت بصری منظر خیابانی با روش طبقه‌بندی کیفیت بصری و ماتریس دست‌یابی به اقدامات، مطالعه موردی: مسیرهای پیاده مشهد و گرگان

زهره اخگری سنگ آتش؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7079

چکیده
  مسیرهای پیاده، راهروهای شهری­ هستند که بیشتر فعالیت­های اجتماعی در آن­ها رخ می­دهد. از این رو، توجه به معیارهای مؤثر بر زیبایی و بهینه­سازی این مسیرها از اهمیت بسزایی در بررسی منظرهای خیابان­ها برخوردار هستند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مهم­ترین معیارهای زیبایی­شناختی مسیرهای پیاده می‌باشد. در مجموع چهار مسیر پیاده ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابان شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه-های اجتماعی (مطالعه موردی: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان)

مژگان میرزایی؛ مرجان محمد زاده

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 67-80

چکیده
  موضوع فضای شهری از جمله مباحث پرجاذبه‌ای است که بسیاری از اندیشمندان مسایل شهری به آن توجه داشته و اهمیت آن را اساسا به جهت رابطه‌ای می‌دانند که آن با راهبردهای اجتماعی، پالایش ساخت اجتماعی، تولید کیفیت انسانی- عاطفی در جامعه، بیان زندگی فعال مردم، فعالیت سیاسی، زندگی سالم شهری و مانند آن دارد. در این پژوهش به بررسی ارتباط بین تحصیلات، ...  بیشتر