با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1559
تعداد پذیرش 204
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 834
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 406

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 627629
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 683023
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 455 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 622 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 542 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 480 روز
درصد پذیرش 13 %