اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1433
تعداد پذیرش 141
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 639
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 346

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 185
تعداد مشاهده مقاله 569269
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 652877
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 480 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 622 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 126 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 435 روز
درصد پذیرش 10 %