اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1479
تعداد پذیرش 159
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 656
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 361

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 590277
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 664400
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 480 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 622 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 464 روز
درصد پذیرش 11 %