با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 252
تعداد پذیرش 40
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 141
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 123

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 313
تعداد مشاهده مقاله 701788
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 739202
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 55 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 114 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 318 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 220 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 229 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز
درصد پذیرش 16 %