با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1585
تعداد پذیرش 217
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 914
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 455

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 260
تعداد مشاهده مقاله 646014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 691516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 112 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 441 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 622 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 569 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 537 روز
درصد پذیرش 14 %