با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 211
تعداد پذیرش 20
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 115

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 285
تعداد مشاهده مقاله 666966
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 713931
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 72 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 314 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 239 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 245 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 42 روز
درصد پذیرش 9 %