با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نشریه "پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری" که در ادامه شماره‌های پیشین مجله "جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای" که از سال 1388 با انتشار پیش شماره، فعالیت رسمی خود را در عرصه مطبوعات آغاز نمود، منتشر می‌گردد.

   این فصلنامه، رویکرد بوم شهری را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی توسعه پایدار مورد توجه قرار داده و با تعیین محورهای نوین برگرفته از مفاهیم برنامه‌ریزی بوم شهری، در جهت توسعه مطالعات و پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری تلاش می‌نماید.

   هدف اصلی نشریه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، توسعه پژوهش‌های شهری، جغرافیایی و میان رشته‌ای است که توسعه متوازن، همه‌جانبه و کل‌نگر که پیشرفت همه شهرها و سکونتگاه‌های میهن اسلامی عزیزمان ایران را در راستای اهداف و سیاست های ملی، مد نظر دارند می باشد. با این امید که در آینده‌ای نزدیک شاهد شهرهای سالم، انسان مدار، بوم مدار، فرهنگ مدار، عدالت محور و مناسب و شایسته انسان خلیفه الهی در زمین باشیم.

   این فصلنامه با رویکرد حمایت از پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای بر آن است که مقاله‌های نظری، تجربی و تحلیلی را که از کیفیت علمی مناسبی برخوردار باشند منتشر نماید. ازاین‌رو از دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحب نظران دعوت می‌شود تا مقاله‌های پژوهشی دربرگیرنده " نوآوری‌های نظریه‌ای و یا تجارب منحصر به فرد و کاربردی در موضوعات و مسائل نوظهور شهری در ارتباط با: روابط بین محیط‌زیست و سیستم های انرژی، مدیریت حوزه آبریز، اکولوژی صنعتی شهری و فعالیت‌های کشاورزی اطراف شهرها، بحران های محیطی و مدیریت و برنامه‌ریزی مرتبط با آن،  شهر و حومه آن در ارتباط با: انعکاس مسائل طبیعی، زیست محیطی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- اقتصادی سکونتگاه های شهری و روستایی واقع درحومه ها یا منطقه شهری و بالاخره چگونگی روابط شهر با سایر شهرها و روستاها" را به دفتر مجله ارسال نمایند. مقالات ارائه شده به فصلنامه چنانچه با رویکردها، محورها و ضوابط مجله همخوانی داشته باشند پس از بررسی توسط سردبیر، شورای علمی و تأیید داوران صاحبنظر، به چاپ خواهد رسید.