با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانبدینوسیله به اطلاع کلیه مؤلفان محترم می رساند نظر به اینکه معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای اعطای امتیاز علمی- پژوهشی با تغییر عنوان نشریه از جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای به پژوهش های بوم شناسی شهری موافقت کرده است، خواهشمند است  کلیه مقالات ارسالی با رویکرد بوم  شناسی شهری تهیه و ارسال شوند. مؤلفان محترمی  هم که قبلا مقاله ارسال کرده اند و مقاله آنها در مرحله  اصلاحات نهایی یا پذیرش الکترونیکی قرا گرفته است  ضروری است هرچه سریعتر نسبت به انجام تغییرات لازم در جهت رویکرد فوق به منظور چاپ و انتشار کاغذی مقاله اقدام  کنند.

علاقه مندان  برای کسب اطلاعات بیشتر قسمت اهداف و چشم انداز مجله را در

http://grup.journals.pnu.ac.ir/journal/aim_scope  ملاحظه فرمایند.