با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی در شهر رشت

حسین قنبری؛ شهاب نوبخت حقیقی؛ مریم محمدی

دوره 8، شماره 15 ، خرداد 1396، ، صفحه 43-64

چکیده
  مدیریت و  هدایت جابه‌جایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، مهم‌ترین هدف ایجاد سیستم‌های حمل و نقل شهری است. کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیرساخت‌های لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزا مختلف آن و هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های سیستم حمل و نقل مراکز شهرهای بزرگ، پارکینگ‌های طبقاتی عمومی هستند که نقش ...  بیشتر