با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تهیه نقشه آلودگی هوا با استفاده از روش درون‌یابی‌کریجینگ در GIS، مورد مطالعه: کلان‌شهرتهران

کاملیا علوی؛ صدیقه کیانژاد؛ سیده عالمه صباغ

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 171-184

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7086

چکیده
  شهر تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر ایران در زمره آلوده‌ترین شهرهای جهان به‌حساب می‌آید بنابراین ضرورت شناخت دقیق آلاینده‌ها و مشخص ساختن پهنه‌های آلوده به‌منظور کاستن از شدت آن‌ها آشکار است. هدف این پژوهش تهیه نقشه آلودگی هوای تهران و مشخص کردن مناطقی دارای بیش‌ترین آلودگی است. برای بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تهران پس از جمع‌آوری ...  بیشتر