با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

چکیده

امروزه پژوهشگران در جستجوی ارائۀ الگوهایی هستند که در صورت وقوع بیماری‌­های فراگیر بتوانند کارکرد مطلوبی داشته باشند. بر همین مبنا هدف پژوهش حاضر گونه‌­شناسی الگوهای شهرهای پساکرونا برای شناخت الگوهای برنامه‌­ریزی و سیاست‌گذاری شهری در طول کووید ۱۹ و پاندمی­های آینده می­باشد. پژوهش حاضر از نوع ثانویه و پارادایم پاردایم فلسفی حاکم بر آن از نوع تفسیری، رویکرد آن، کیفی و روش­‌شناسی آن، نمونه­‌کاوی می­‌باشد. روش جمع‌­آوری داده‌­ها، از نوع متن پایه و براساس شیوه­‌های اسنادی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام­‌مند و فراتحلیل است. بر همین مبنا، ابتدا اقدام به‌مرور نظام­مند مقاله­‌ها، پایان­‌نامه­‌ها و کتاب­‌های منتشر شده در خصوص شهرهای پساکرونا شده است. جامعۀ آماری مربوط به مقالات، کتاب‌­ها و پایان‌نامه‌هایی است که در بازۀ زمانی 2020 تا 2023 منتشر شده است. بعد از بررسی‌های اولیه، تعداد 42 مقاله جهت تجزیه و تحلیل نهایی انتخاب شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است الگوهایی نظیر شهر 20 دقیقه‌­ای، شهر 15 دقیقه‌­ای، شهر 10 دقیقه‌­ای، اجتماع کامل و محلۀ کامل برای شهرهای پساکرونا مطرح شده است. افزون بر این، شهرهای پساکرونا دارای شش مقولۀ اصلی و مورد اجماع متشکل از حمل­و­نقل، فرهنگ و اجتماع، کار، فضاهای سبز و تفریحی، آموزش، بهداشت و خدمات و در نهایت هوشمندسازی هستند. الگوهای شهر پساکرونا دارای 24 مؤلفه مشترک هستند که مشتمل بر حمل­و­نقل عمومی، سفر فعال، ترافیک و پارکینگ، هویت و تعلق، احساس امنیت، نفوذ و احساس کنترل، مراقبت و نگهداری، اشتغال محلی، فضای کاری انعطاف‌­پذیر، خدمات و حمایت، مسکن و اجتماع، تعاملات اجتماعی، تفریح و بازی، فضای طبیعی، خیابان­‌ها و فضاها، حکمروایی هوشمند، مراقبت‌­های بهداشتی هوشمند، آموزش هوشمند، تحرک هوشمند، معماری سیستم و فناوری­‌های اصلی، شهرسازی و زیرساخت­‌های جاده­ای، ساختمان هوشمند، محیط هوشمند و شبکۀ هوشمند و استفاده از انرژی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the typology of post-corona city patterns

نویسندگان [English]

  • hafez mahdnejad 1
  • Davood Amini Gheshlaghi 2

1 Assistant Professor of Geography, Seyed Jamaluddin Asadabadi University, Asadabad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Geography, Imam Ali University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, researchers are looking for models that can work well in the event of widespread diseases. Based on this, the purpose of the current research is to typify the patterns of post-corona cities in order to understand the patterns of urban planning and policy-making during the covid-19 and future pandemics. The current research is of a secondary type and the philosophical paradigm that governs it is of an interpretive type, its approach is qualitative and its methodology is a case study. The data collection method is text-based and based on documentary methods. The research method is based on systematic review and meta-analysis. Based on this, a systematic review of published articles, theses and books about post-corona cities has been undertaken. The statistical community is related to articles, books and theses that were published in the period from 2019 to 2023. After preliminary reviews, 42 articles were selected for final analysis. The research results show that models such as 20-minute city, 15-minute city, 10-minute city, complete community and complete neighborhood have been proposed for post-corona cities. In addition, the post-corona cities have six main categories including transportation, culture and community, work, green and recreational spaces, education, health and services, and finally smartening. The post-corona city patterns have 24 common components, which include public transportation, active travel, traffic and parking, identity and belonging, sense of security, influence and sense of control, care and maintenance, local employment, flexible workspace, social interactions. smart healthcare, smart education. smart environment and smart network and energy use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-corona cities
  • 20-minute city
  • 10-minute city
  • complete community
  • complete neighborhood