با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق در رابطه با اثرات اسکان عشایر به عنوان یک مسئله ی اقتصادی، اجتماعی- انسانی و محیطی در کانون عشایری دشت حسین آباد غیناب در استان خراسان جنوبی پرداخته شده است. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف کاربردی می باشد، و بر اساس روش، تحقیق موردی و زمینه ای بوده و در نهایت داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری و تعیین سطوح معنی داری بین متغیرها از آزمونهای پارامتری(T استودنت)، استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: 1- در بعد اجتماعی تحولات بیشتری صورت گرفته و در وضعیت آموزش، سواد و بهداشت روند مثبتی ایجاد شده است.2- در بخش اقتصادی هم باید گفت زراعت، باعث افزایش درآمد مستمر خانوارها شده و آرامش خاطر اقتصادی بیشتری برای آنها فراهم ساخته است. میزان استفاده از ابزار و آلات کشاورزی و میزان تولیدات زراعی، به ترتیب بالاترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی داشته است. در مقابل، مؤلفه های تعداد دام اعم ازگوشتی و شیری، میزان زمین زراعی دیم و خرید علوفه ، به ترتیب کمترین نقش را در وضعیت مطلوب اقتصادی ایفا داشته است. 3- برای رسیدن به اسکان پایدار باید در برنامه ها با توجه به اینکه پس از اسکان میزان هزینه های زندگی عشایر افزایش می یابد، بیش از پیش برای بهبود وضع اقتصادی عشایر تلاش نمود و بعد از اجرای طرح های تجمیع و اسکان عشایری، مطالعات در تمامی ابعاد و زمینه ی طرح همچنان ادامه پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The investigation of economical-social plan of assembling and settlement of the tribes (A case study: the tribes developmental center of Hossein-Abad farmland of Gheinab)

نویسندگان [English]

  • ali esmaeiliyan 1
  • mahmood falsoleman 1
  • Ghasem khoojani 1

1 آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جیحون، بین کارون و قصرالدشت، خیابان شهید منوچهر شیرازی، پلاک39، تلفن: 09100633688-02155147918

چکیده [English]

this investigation has been performed in the tribe center of Naz-Dasht in Southern Khorasan regarding the effect(s) of the tribes’ settlement on economical, social-human and environmental issues. The present study was of case and field study and its analyses have been done by analytic and descriptive methods. To analyze the statistical data and to determine the meaningful levels between variants, the parametric tests have been used for the measurement of timed and relative variants and the unparametric tests used for that of nominal and ordinal variants. Due to the investigation, the following results have been derived: 1- There have been more changes in the social aspect, for instance, there have been formed some positive changes in educational and hygienic issues. From the tribes’ points of view, the settlement center could improve the different angles of their lives because it put an end into the difficulty of immigrating. The most important factor of which pleased the tribes regarding the settlement planning was due to the social changes in comparison with that of economical ones.For a permanent settlement, better plans and arrangements should be designed and performed especially for the economical improvement of the tribes because their life expenses are increased due to the settlement, and it is recommended that such investigations continue from different angles even after the tribe’s settlement and assembling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economical effect
  • social effect
  • settlement planning
  • Development
  • Hossein-Abad Gheinab