با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقلیم شناسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

براساس شواهد و یافته های آماری اقلیم کره زمین بویژه در مناطق شهری به طرف گرمایش می رود. برای نمونه دمای متوسط سالانه کرج سومین کلانشهر آلوده هوایی ایران در طی دوره 1960 تا 2008 حدود 2.25 درجه سلسیوس گرم شده است. این گرمایش در بیشتر ویژگی های محیط زندگی انسان اثر دارد، پدیده جزیره گرمایی شهر تشدید می شود و با افزایش مصرف انرژی برای ایجاد شرایط مطلوب زندگی آلودگی هوای محیط شهری افزایش می یابد. در مجموع افزایش دما در محیط شهری مشکلات و هزینه های سنگینی ایجاد می کند. تنها راه چاره برای جلوگیری و یا حداقل تعدیل این مشکلات تغییر ساختار کالبدی شهر در جهت سازگاری با این فرایند گرمایش است.
با توجه به ارزش افزوده بالای زمین و پایین بودن مساحت فضای سبز بنظر می رسد استفاده از فناوری بام سبز در کلان شهرهای ایران به علت بهبود و پایداری کیفیت محیط های شهری گزینه مناسبی می باشد. این مطالعه میان رشته ای با هدف معرفی سامانه بام سبز و نقش آن در کاهش پدیده جزیره حرارتی شهری، به بررسی تاثیر حرارتی استفاده از بام سبز در مقایسه با بام های رایج به کمک شبیه سازی با نرم افزار Derob در مقیاس خرد اقلیم می پردازد. یافته ها به وضوح نشان می دهد که کاهش قابل توجهی در ظرفیت حرارت، در یک وضعیت مقایسه ای وجود دارد که ثابت می کند که مسئله قابل پیش بینی اثر جزیره گرمایی را می توان با توسعه سامانه بام سبز کاهش داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The place of green roof system in mitigation of urban heat island case study:karaj

چکیده [English]

Based on the statistical evidence, The Earth's climate is warming and it happened particularly in the urban areas. For example, the annual average temperature in Iran's third largest pollution metropolitan-Karaj, during the period 1960 to 2008 increased about 2.256 degrees Celsius. The heating effect on the human environment has more features and derived urban heat island becomes more severe and lead to increasing air pollution in urban environments. Energy consumption increased to create favorable conditions of human living. Generally increasing temperature in urban environments poses serious problems and costs. The only way to prevent or at least mitigate these problems is Change the physical structure of the city in order to adapt the heating suitable place.
Due to the high value and low land area of green space in the metropolitan cities,it seems that choosing green roof technology in large cities is a suitable altenative because of improved quality and it,s impact on sustainability of the urban environment.
The main objective of this research is to introduce green roofs system and its impact on reducing the heat-island phenomenon. The temperature effect of green roofs in comperative study with other roofs were analyzed on micro climate scale and simulated by using Derob software. The finding is clearly shown that there is considerable reduction in temperature capacity. The results show that impact of heat island can be reduced by developing green roofs in the future constructed buildings in comparison with other roofs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Heat Island
  • Green Roof
  • Temperature capacity
  • Karaj city