با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- معاون پژوهشی

2 دانشگاه گیلان

3 مشهد

چکیده

امروزه یکی از نمودها و جلوه های بارز توسعه یافتگی هر سرزمین کمیت و کیفیت نشریات آن به شمار می رود. از این رو نوشتار حاضر به بررسی روند انتشار مقالات در 13 نشریه علمی-پژوهشی مرتبط با حیطه برنامه ریزی شهری و منطقه ای در طی سال های 1387-1390 با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا پرداخته است. این نوشتار در زمره پژوهش های اسنادی جای می گیرد. روش تحقیق در آن تحلیلی-توصیفی بوده و رویکرد تحقیق کمی- کیفی است.
نتایج حاصل نشان می دهد که بیش از نیمی از مقالات منتشر شده در طی سه سال گذشته مدت زمانی بیش از 6 ماه را از مرحله پذیرش تا چاپ پشت سر گذارده اند. به درازا کشیده شدن زمان داوری مقالات در نشریات علمی-پژوهشی علاوه بر بسترسازی برای ایجاد تخلفات پژوهشی؛ خود عاملی است موثر در کاسته شدن از ارزش نوشتارها و مقالات. همپوشانی مضمونی مقالات در اثرمنتشر شدن مقالاتی با محورهای مشابه که توسط نگارندگان متفاوت در بازه های زمانی گوناگون تهیه شده؛ منتشر نشدن پژوهش هایی که به مسائل و چالش های روز پرداخته و کم ارزش ساختن آن ها با انتشار در بازه زمانی دیگر از جمله مسائلی است که در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of Quantity and Quality of urban planning Journals in the scientific journals of Iran from 2008 to 2011

نویسنده [English]

  • Nader Zali 1

چکیده [English]

Nowadays, quality and quantity of journals is one of the main aspects of development of any country. Thus, the authors are aiming to present the qualitative and quantitative characteristics of 13 scientific journals related to urban & regional planning through content analysis of them. Content analysis is one of the major and practical methods that make accurate analysis of content data, possible for researchers in order to investigate these investments. This method is one of the most practical quantitative methods in social science. So that analyzing the series of documents such as articles and books, could be mentioned as the most applications of this method.
This article is one of the attributive researches. Also analytical – descriptive methods and quantitative-qualitative approaches is used. Considered statistical society contains 954 published articles of 13 journal in Geography, urban and Regional planning- Journal of urban and regional studies, Journal of human geography research, Geography research, Geography and development Iranian journal, Geography, Geography and environmental planning, Journal of geography and regional development research, Soffeh, Geographic space, Urban management and …- from 2008 -2011.
The results show that more than half of the articles published in the last three years had a period of more than six months from the stage of acceptance to print. Peer-reviewed articles in scientific journals. long stretch of time - in addition to a research infrastructure for research misconduct ; itself is a factor contributing to the decline in the value of documents and papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • urbanism
  • urban and regional planning
  • Scientific Journals