با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 مشاور شهرسازی

چکیده

چکیده
در اکثر شهرهایمان به دلایل مختلف اقدام به دیواره چینی و بتن ریزی بستر رودخانه ها می نمایند و در مراحل بعد به دلیل بی توجهی و عدم مدیریت صحیح، اینگونه فضاها به زباله دانی شهر تبدیل شده و به عنوان فضایی متروکه مشکلات فراوانی را برای شهر به ارمغان می آورد. این در حالی است که امروزه برخورد با اینگونه فضاها در کشورهای دیگر به گونه ای بالعکس در مقایسه با ایران انجام می گیرد. به طوریکه در اکثر جوامع خارجی به منظور ساماندهی و باز زنده سازی مسیل ها و رودخانه های شهری، عمدتا به تخریب دیواره ها و بستر بتنی رودخانه ها که در گذشته انجام گردیده، و سعی بر این دارند تا وضعیت رودخانه را از حالت کانال بودن به شکل طبیعی و اولیه آن برگردانند. در این راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مقایسه ای نحوه باز زنده سازی مسیل ها و رودخانه های شهری در ایران با تجارب جهانی موفق در این حوزه، می پردازد تا بتوان با شناخت کامل تر از ویژگی های این فضاها و همچنین نحوه باز زنده سازی آن ها، نقشی دیگر را نیز به آن ها واگذار نموده و استفاده بهینه ای از آن ها برد. نتایج این پژوهش ارائه راهبردها و سیاست هایی است تا با اعمال برنامه ریزی صحیح بتوان به وضعیت آشفته مسیل ها و رودخانه های شهری، صورتی دلپذیر و زیبا داد و این فضاها را به کریدوری سبز تبدیل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of revitalized urban spaces Iran and the international experience in the field of urban stream and river

چکیده [English]

Abstract:

In most cities of the reasons the Chinese walls and concrete riverbeds are and in later stages due to neglect and lack of proper management, these spaces become the city dump and as an abandoned space brings many problems for the city. This is when today other countries are dealing with these spaces in a manner contrary takes place with Iran. As in most foreign countries in order to organize and revitalized urban stream and rivers, mainly the destruction of the walls and the concrete river bed has been done in the past , and try to have the status of a natural river channel from its initial state back. In this study, analytical-descriptive, comparative study of stream and revitalized urban rivers in the world with experience in this area will in order to more fully understand the properties of these spaces and how they revitalized role as it has left other and optimal use of the range. The results of this research is to provide guidelines and policies with proper planning could be mess up the River and rivers of the city, while the pleasant and beautiful these spaces can be converted into a green corridor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Comparative analysis
  • resuscitation
  • Urban space
  • stream
  • river city