با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ژئوتوریسم به عنوان زیرشاخه‌ای از توریسم طبیعت‌گرا در کنار دیگر شاخه‌های گردشگری همچون گردشگری روستایی، فرهنگی و غیره از ظرفیت‌های بالقوه‌ زیادی برای توسعه سرزمین و پایداری منابع طبیعی برخوردار است. ایران با تنوع گسترده در ساختارهای ژئومورفولوژیکی و زمین‌شناسی خویش از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار زیادی در زمینه جاذبه‌های ژئوتوریستی برخوردار بوده و لذا عرصه‌های جدیدی در زمینه فعالیت‌های گردشگری گشوده می‌نماید. استان لرستان در غرب ایران از جمله مناطقی است که از ظرفیت‌های بالقوه فرآوانی جهت توسعه فعالیت‌های ژئوتوریسم برخوردار است. هدف این پژوهش ارزیابی ظرفیت جاذبه‌های ژئومورفولوریکی به منظور توسعه‌ی ژئوتوریسم در منطقه مورد مطالعه است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های بنیادی بوده و اطلاعات مورد نیاز به دو روش کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی گردآوری شده است. تحلیل ظرفیت‌های ژئوتوریستی بر اساس مدل پرالونگ نشان می‌دهد که آبشارتله زنگ به دلیل بالابودن ارزش علمی و زیبایی-ظاهری دارای بیشترین میزان قابلیت و توانمندی از لحاظ ژئوتوریستی را به خود اختصاص داده و دریاچه گهر نیز کمترین میزان توانمندی در میان لندفرم‌ها را دارند. همچنین نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مدل پرالونگ از توانایی بالایی برای تحلیل ظرفیت‌های گردشگری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

capabilities and priorities of the evaluation method Geomorfoturiste Pralong Case Study: Lorestan Province

چکیده [English]

Nature tourism Geotourism as a sub oriented along other branches such as tourism, rural tourism, cultural and plenty of capacity potential for the development of land and natural resources is sustainable. Lorestan province of Iran in the West, including the areas of capacity development activities, the Geotourism has great potential. The aim of this study was to evaluate the capacity of attraction Geomorfoturiste The Geotourism development in the study area. This is the type of information needed to stem both library and field research has been compiled.They are. The results of this study show that the model Pralong tourism has high potential for capacity analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landform
  • geomorphological
  • Geomorfoturiste
  • Pralong model
  • Lorestan Province