با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان مرکزی پیام نور

2 عضو هیات علمی پیام نور واحد سیه چشمه

3 عضو هیات علمی پیام نور واحد شوط

چکیده

رشد شتابان جمعیت شهرها منجر به بروز مشکلات و مسائل پیچیده، به ویژه وقوع انواع ناهنجاری های اجتماعی شده است. افزایش جرم و جنایت در شهر ها، امنیت و آسایش شهروندان را تهدید می کند. ساختار کالبدی شهرها در بروز جرایم تأثیر بسزایی دارند و توزیع فضایی متفاوت بزهکاری را در سطح شهرها پدید می آورد. در این میان خصیصه های جمعیت شناسی و اجتماعی – اقتصادی در مورد مکانی که بزهکاران و مجرمان در آن زندگی می کنند،یکی از عناصر اصلی اکولوژی (بوم شناسی) جرم است و دیگر عنصر اکولوژیکی مکانی است که جرم در آن اتفاق می افتد. توجه به CPTED (پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی) می تواند کمک شایانی به این امر نماید. این اصطلاح به تئوری طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده، که منجر به کاهش فرصت های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می شود، مربوط می شود. این تئوری تاکید دارد که با بهینه سازی فرصت های نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو، کنترل دسترسی ها و مواردی از این قبیل که به عنوان استراتژِیهای (CPTED) شناخته می شوند می توان مجرمان را از ارتکاب جرم دلسرد نمود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد و از پرسشنامه به عنوان ابزاری برای گردآوری اطلاعات در بین شهروندان بخش مرکزی اصفهان استفاده گردیده است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه به اصول و شاخص های طراحی بهینه محیط و مساعدت شهرداری می تواند در کاهش وقوع جرائم نقش بسزایی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of environmental design in preventing urban crime( case study : the central part of Isfahan city)

نویسنده [English]

  • nafiseh marsousi 1

1 faculty -payame noor university

چکیده [English]

Rapid growth of urban population Leads to complicated problems, Especially In
Occurrence Social abnormalities. Increased crime in cities threatens security and comfort of citizens and disrupts social cohesion. The Physical Structure of the cities has a significant influence on the incidence of crime and creates different spatial distribution of crime in the cities. The Demographic and socio - economic characteristics In cases where the criminals live, is one of the essential elements of Ecological crime
And other ecological element is where the crime occurred. paying attention to (CPTED) help much to this. this term Is concerned with suitable designing and efficient use of space and built environment, that leads to reduction of criminal opportunities, fear of crime and improved quality of life. This theory emphasizes the optimization of opportunities, specific and clear definition of the territory, access control and the like, which are known as (CPTED) strategies, the perpetrators of the crime can be discouraged. Research methodology is Descriptive - analytic, questionnaire have been used as a tool for collecting information among the citizens of the central district of Isfahan. Research results indicate that attention to the principles and indicators of environmental optimized design and the municipalitys assistance can play a significant role in reduction of the crime

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • crime place
  • urban crime
  • environmental design
  • Isfahan