با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم- ایران.

2 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران- ایران.

3 مربی مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور، پژوهشگر دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران- ایران.

4 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس- ‌ایران.

چکیده

مطالعه حاضر به آسیب‌شناسی تهدیدات بیمارستان‌های شهری از منظر پدافند غیرعامل شهر قم پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه بیمارستان­های سطح شهر قم می‌باشد. برای دستیابی به هدف، از روش وزن‌دهی سلسله مراتبی و نمودارهای وزنی هریک از شاخص­های تهدیدات ارزیابی گردید. براساس نتایج تحقیق بیش‌ترین امتیاز مربوط به تهدید بمب گذاری می باشد. بعد از ارزیابی تهدیدات علیه بیمارستان با شناسایی و اولویت­بندی دارایی­های بیمارستان مشخص شد بخش زایمان و اعمال جراحی در بیمارستان حائز اهمیت بیشتری بوده است و غذاخوری کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of Threats in Urban Hospitals from the perspective of passive defense, Case study: Qom city

نویسندگان [English]

 • Mohsen Kameli 1
 • Samira Ghiasi 2
 • Hassan Hosseini Amini 3
 • Sahar Eftekhari 4

چکیده [English]

The present study addresses the pathology of urban hospitals in terms of passive defense in Qom. The research method is descriptive-analytical and the population of this study is Qom's hospitals. To achieve the goal, the hierarchical weighting method and weight charts of each of the threat indicators were evaluated. According to the results of the research, the highest score is related to the threat of a bombing. After assessing the threats against the hospital, identifying and prioritizing the assets of the hospital revealed the importance of the delivery and surgical department in the hospital and the dining room had the lowest score.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Threats
 • Urban Hospitals
 • passive defense
 • Qom
 1. اصغریان جدی، احمد (1386)، الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. اسکندری، حمید (1389)، فرهنگ اصلاحات پدافند غیرعامل، تهران، نشر بوستان حمید.
 3. پیری، حسن و حسن‌نژاد، حامد و اکبر فخرآبادی، مهدی (1395)، اولویت‌بندی بیمارستان ها جهت مدیریت ساخت آنها در برابر تهدیدات انسان ساخت، فصلنامه تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت، سال اول، شماره 1: 34-37.
 4. جلالی فراهانی، غلامرضا (1391)، مقدمه‌ای بر روش و مدل، برآورد تهدیدات در پدافند غیرعامل، تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع).
 5. جلالی، غلامرضا، شمسایی زفرقندی، فتح اله، غضنفری، مصطفی، قنبری نسب، علی (1392)، تعیین و رتبه بندی تهدیدات انسان ساخت عمدی در اجزای اصلی ایستگاه های مترو، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران، شماره 4: 65-75.
 6. جهانبخش، حسنی (1387)، پدافند غیرعامل و تهاجمات هوایی؛ دانشگاه دفاع ملی تهران.
 7. حسینی، سیدهادی، صدیقی، ابوالفضل، حسینی امینی، حسن (1393)، آسیب‌شناسی بیمارستان‌های شهر مشهد با تاکید بر پدافند غیرعامل مطالعه موردی: بیمارستان‌های رضوی و امام رضا (ع)، فصلنامه علمی- پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال دوازدهم، شماره 42: 211-238.
 8. رجبی، محمدرضا، گلمهر، احسان، مجیدی، داوود، رستگار، عبدالمطلب (1390)، الگوی مکان یابی نیروگاه های برق آبی با رویکرد پدافند غیرعامل و با بهره گیری از TOPSIS، مطالعه موردی استان اصفهان، مجله علمی- پژوهشی علوم و فناوری‌های پدافند غیرعامل، سال دوم، شماره 4: 315-324.
 9. سعیدی، علی، قزوینه، محمدرضا (1396)، مکان‌یابی و طراحی پناهگاه‌های دو منظوره شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه شهر کرمانشاه)، فصلنامه علمی- ترویجی پدافند غیرعامل، سال هشتم، شماره 1: 58-45.
 10. سازمان پدافند غیرعامل کشور (1391)، تهدیدات و نحوه بررسی

و ارزیابی آنها، تهران، معاونت اطلاعات.

 1. شعبانی، رمضان (1394)، تهدیدات و فرصت های بین المللی

     جمهوری اسلامی ایران، ویستا نیوز.

 1. شهسواری، حامد، قربانی، وحید، ربیعی، بهاره (1394)، تبیین اصول وملاحظات دفاع شهری و رویکرد پدافند غیرعامل با تاکید بر سلولار نمودن شهرها، مدیریت شهری، شماره 38: 390-371.
 2. شیشه‌بری، داود، اصغری آخا، نادر، یوسفی بابادی، ابوالقاسم، سلیمی، نورالدین (1395)، مکان‌یابی پایدار بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل به روش ترکیبی AHP-TOPSIS، فصلنامه علمی- ترویجی پدافند غیرعامل، سال هفتم، شماره 4: 33-46.
 3. عبدالخانی، علی (1386)، تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش)، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
 4. فیضی، احسان، صفوی، سیدیحیی، شمسایی زفرقندی، فتح‌اله (1395)، ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات انسان ساز خصمانه در ایستگاه های تشکیلاتی راه آهن با رویکرد پدافند غیرعامل، فصلنامه علمی- ترویجی پدافند غیرعامل، سال هفتم، شماره 3: 67-57.
 5. فیروزی، محرمعلی (1385)، چالش‌های جغرافیایی امنیتی تهران، نشریه رشد آموزش جغرافیا، دوره بیست و یکم،
  شماره 2: 22-12.
 6. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (1383)، پدافند غیرعامل، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، تهران.
 7. قلی زاده، سعید، نکویی، محمدعلی، فخرائی، حسین (1396)، بررسی و ارزیابی تهدیدات دارایی های پایین دست سدها با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: سد شیرین دره)، فصلنامه علمی- ترویجی پدافند غیرعامل، سال هشتم، شماره 1: 25-34.
 8. موحدی‌نیا، جعفر (1386)، اصول پدافند غیرعامل، دانشگاه مالک اشتر، تهران.

20. نورالهی، حانیه و همکاران (1394)، ارائه الگوی ارزیابی خطرپذیری بر‌اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت های حیاتی، دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، شماره 7: 47-56.

21.Ahmar Luii, M.H. (2010),  Passive defense in modern warfare, Tehran, Faculty of    al-Farabi.

22.FEMA 426. (2003), Reference Manual to Mitigate Terrorist Attacks against Buildings