با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران

اکبر کیانی؛ غریب فاضل نیا؛ فرضعلی سالاری سردری

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 81-100

چکیده
  امروزه مدیریت عامل اصلی و تعیین کننده موفقیت هر سازمان و تشکیلاتی شناخته می شود و هدف آن سیاست گذاری و اجرای برنامه ها است. شهرها نیز به عنوان یک سیستم و نظام اجتماعی پیچیده و متنوع نیازمند به مدیریت سازمان یافته‌ای (مدیریت شهری) برای تعیین و دستیابی به اهداف و هماهنگی فعالیت ها و... در ابعاد و عرصه های مختلف توسعه پایدار شهری هستند. ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی و تحلیل میزان سازگاری کاربری اراضی با مجموعه آثار زندیه

اکبر کیانی؛ مینا امیری نژاد

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 9-20

چکیده
  بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهرها آثار گرانبهایی از فرهنگ، دانش معماری و شهرسازی بومی‌اند و به عنوان جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و کشوری تلقی می‌شوند. شهرهای تاریخی - فرهنگی فرصت‌های بسیاری برای گردشگران براساس منابع موروثی و باستانی دارند، به همین جهت مهمترین کانون‌ های جذب گردشگران هستند. کلانشهر شیراز دارای سابقه فرهنگی- تاریخی ...  بیشتر