با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل‌گیری الگوهایی فضایی بزهکاری(مطالعه موردی: محدوده کلانتری 15 منطقه کمپلو)

ناهید سجادیان؛ علی شجاعیان؛ لیلا کشتکار

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 79-98

چکیده
  امروزه در تمامی شهرهای جهان، به ویژه کلان‌شهرها، افزایش نرخ جرم و جنایت نگران کننده است و به یکی از دغدغه‌های مهم شهروندان و مدیران شهری تبدیل شده است. به نظر می‌رسد شکل و نوع کاربری‌ها و رابطه بین توزیع آن‌ها در سطح شهر از جمله مواردی است که در رشد آسیب‌های اجتماعی و جرایم شهری موثر بوده‌ است. از جمله کلان شهرهایی که با این بحران ...  بیشتر