با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل مقایسه‌ای رضایتمندی شهروندان از فضاهای فراغتی، مطالعه موردی: نواحی 1و4 شهر مراغه

زهره فنی؛ اکبر سلطان زاده؛ مژگان فرج زاده؛ روح الله میززازاده

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 67-80

چکیده
  امروزه فضاهای فراغتی یکی از حوزه‌های مهم مطالعات شهری است که کیفیت گذران آن اهمیت بیش‌تری یافته است. پژوهش حاضر به صورت تطبیقی بین شاخص‌های رضایت‌مندی از فضاهای فراغتی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان رضایت از فضاهای فراغتی در دو ناحیه شهر مراغه انجام شده است. برای جمع­آوری اطلاعات از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نهادهای مردمی ایمانی و مدیریت اجتماعی محله، پژوهش موردی: اجتماعات محلی منطقه 1 تهران

زهره فنی؛ سید محمد رضازاده

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-32

چکیده
  مشارکت مردم در قالب تشکل‌های معنوی، امروزه به‌یکی از راهبردهای مهم در توسعه اجتماعات محلی تبدیل شده که به شکل نهادهای مردمی ایمان‌ محور شناخته می‌شوند. معمولا نهادهای مردمی ایمانی برای ارتقاء حیات معنوی و تامین آخرت انسان‌ها فعالیت می‌کنند در حالی‌ که مطالعات وسیع مرتبط و نیز پژوهش حاضر نشان می‌دهد که این نهادها به ‌دلیل ظرفیت‌های ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش کیفیت زندگی شهری با تأکید بر جنسیت، مطالعه موردی: شهر قروه

زهره فنی؛ سامان حیدری سامان حیدری؛ پرویز آقایی

دوره 6، شماره 12 ، آذر 1394، ، صفحه 65-78

چکیده
  مفهوم کیفیت زندگی شهری امروزه در سایه مکاتب رفاه و عدالت اجتماعی قوت گرفته و در ایران نیز از گذشته، مباحث و تلاش­های مختلفی در زمینه افزایش کیفیت زندگی شهری صورت پذیرفته است. از این­رو نویسندگان مقاله حاضر با استفاده از مباحث نظریه‌ای و هم‌چنین مهم­ترین شاخص­های مطرح شده در این خصوص، کیفیت زندگی ساکنان شهر قروه در استان کردستان ...  بیشتر