با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش ظرفیت‌های پهنه‌های گردشگری حوزه نفوذ کلان‌شهرمشهد در توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: دهستان ابرده

فرحناز اکبراقلی؛ مهدی وفائی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7080

چکیده
  گزارش­های سازمان جهانی گردشگری بیانگر این مطلب می­باشد که امروزه گردشگری به یکی از بزرگ­ترین صنایع دنیا تبدیل شده‌ است. آن‌چه که در بحث گردشگری حائز اهمیت است تنها مسائل اقتصادی از قبیل اشتغال­زایی، ارزآوری و ... نمی‌باشد؛ بلکه نقش آن در توسعه پایدار شهری و در کنار آن  پاسخگویی به یکی از مهم‌ترین نیازهای انسانی یعنی نیاز ...  بیشتر