با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌پذیری شهری با رویکرد شاخص‌های محیط زیستی بر پایه تکنیک‌های MCDM، پژوهش موردی: محلات سه‌گانه کلان‌شهر اهواز

نازنین حاجی‌پور؛ سعید امان‌پور؛ علی شجاعیان

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/grup.2022.37489.2058

چکیده
  هدف این پژوهش، سنجش و ارزیابی زیست­پذیری شهری با رویکرد شاخص‌های محیط‌زیستی بر پایه تکنیک‌های MCDM در سه محله از کلان‌شهر اهواز می‌باشد. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار دارد. همچنین جمع­آوری داده­ها و اطلاعات موردنیاز پژوهش به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است. سپس ...  بیشتر