با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی و تحلیل کاربری‌های مزاحم شهری، نمونه‌ی موردی: خیابان عاشوری شهر بوشهر

غلامرضا امینی نژاد؛ محمد غلامی؛ یاسر زنده بودی

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8241

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل کاربری­های مزاحم شهری در محدوده خیابان عاشوری با طول حدود 2100 متر، واقع در منطقه یک شهر بوشهر انجام گردید. نوع پژوهش کاربردی – توسعه­ای می­باشد و روش آن توصیفی- تحلیلی و برداشت به‌صورت میدانی و چک‌لیست مشاغل بود. در این پژوهش، ابتدا کلیه اصناف آلاینده و مزاحم تقسیم‌بندی، سپس نوع آلایندگی و مزاحمت‌های ...  بیشتر