با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین زمان مناسب گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان بر پایه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) است. بدین منظور از میانگین روزانه دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد در ایستگاههای هواشناسی (زابل، زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار) طی دوره (1394- 1365) استفاده شده است. نتایج نشان داد ماههایی که درصدی از روزها در آن ماه با حاکمیت دمای بدون تنش یعنی رخداد منطقه آسایش اقلیمی انسان حاکم است در سطح استان متغیر و متنوع است. به هر روی شرایط مناسب گردشگری در دوره سرد سال با شهرهای جنوبی استان سازگاری دارد و در فصول انتقالی سال (بهار و پاییز) با شهرهای شمالی استان منطبق است. مناسب‌ترین ماه برای سفر به شهرهای ایرانشهر و چابهار از اوایل آبان تا اواخر فروردین ماه توصیه می‌شود. در حالی که بهترین زمان گردشگری شهرهای زاهدان، خاش، سراوان و زابل در دو ماه بهاری فروردین و اردیبهشت و همچنین ماه مهر پیشنهاد می‌شود. به هر روی درصد و شدت منطقه آسایش اقلیمی انسان در هر یک از شهرهای مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت دارد که لازم است مورد توجه برنامه‌ریزان گردشگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Tourism Climate Conditions of Urban Places in Sistan and Baluchestan Province

چکیده [English]

This article attempts to examine the climate characteristics of the cities located at Sistan and Baluchestan Province, in order to expand and develop the tourism industry. In this study, terms of climate comfort and climate tourism in 6 cities of Sistan and Baluchestan Province, were analyzed through physiologically equivalent temperature (PET), by using data from 1986-2015. These cities include Zabol, Zahedan, Khash, Saravan, Iranshahr, and Chabahar. Results from PET showed that among of Comfortable Conditions in the 6 studied cities in Sistan and Baluchestan are different. So that, except August at any of the cities studied, there is no Comfortable Conditions, more or less can be found a good place in 11 months of the year for tourism in This province. However, the proper conditions for tourism during the cold period are compatible with cities located in the south of the province, Including Iranshahr and Chabahar, while during the transitional period between cold and hot years, such as spring and autumn, it matches the northern cities of the province, Including Zabol, Zahedan, Khash and Saravan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism"
  • "Physiological Equivalent Temperature"
  • "Bioclimatic"
  • "RayMan"
  • "Planning"