با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

در این پژوهش جهت ارزیابی زیست اقلیم انسانی استان سمنان در هر یک از ماه های سال با بکارگیری روش ترجونگ از پارامترهای اقلیمی میانگین حداقل و حداکثر دما، میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، میانگین ساعات آفتابی و میانگین متوسط سرعت باد 4 ایستگاه سینوپتیک و 14 ایستگاه کلیماتولوژی طی دوره آماری 16 ساله (1389-1373 ه.ش) و جهت تهیه نقشه پهنه ها در ماه های مختلف از نرم افزارهای Autocad map وArcmap بر اساس گرادیان ارتفاعی و بافرینگ استفاده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد، اغلب ایستگاه هایی که در جنوب، شرق و غرب استان واقع شده اند در ماه های فروردین و آبان، ایستگاه های شمالی استان در ماه های اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر در محدوده آسایش می باشند. به علت حاکمیت پدیده های کلان اقلیمی بر جو کشور و به تبع آن بر استان تعدد تیپ های زیست اقلیمی در ماههای سرد کاهش می یابد و از سویی دیگر با شروع ماههای گرم سال و کاهش نقش پدیده های کلان اقلیمی و غلبه عوامل محلی تعداد تیپ ها افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semnan Province Regionalization and Evaluation of human bioclimatic

چکیده [English]

Abstract
In this research through applying Terjung method, climatic parameters of average max and min temperature, average max and min relative humidity, average sunshine hours, and average wind speed of 4 synoptic and 14 climatology stations during 16 years statistical period (1994/3/21-2011/3/20) for each month of the year has been used to evaluate Semnan province human bioclimatic, also Arcmap and AutoCAD map software is used to prepare region maps in different months regarding to height gradient and buffering. The result of this survey indicates that most of the stations located in south, east, and west of the province in months Farvardin (March20-April 19) and Aban (October 22-November 20), and north provincial stations in months Ordibehesht, KHordad, Shahrivar, and Mehr (April 20 until June 20 ,and August 22 until October 21) are in relief confine. Due to dominance of massive climatic phenomena on country's atmosphere and therefore on province, the number of bioclimatic types decreases in cold months. On the other hand when warm months of the year begin the role of massive climatic phenomena decreases and local factors dominate, and therefore the type number increases.
Key words:Human Bioclimatic,Terjung, Regionalization, Semnan province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Bioclimatic
  • Terjung
  • Regionalization
  • Semnan province