با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجو تربیت مدرس

چکیده

در چند دهه اخیر به دلیل رشد روز افزون قیمت سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی در نتیجه افزایش تقاضای انرژی تحقیق و مطالعه در بخش انرژی های تجدید شونده مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. در بخش تولید برق محدودیت منابع سرمایه گذاری و محیط زیست از جمله مسایل مهمی است که این فرایند را تحت تأثیر قرار می دهد. جدی بودن مسأله حفاظت از محیط زیست و همچنین امنیت انرژی الکتریسیته موجب شده که فرآیند تولید برق توسط نیروگاه ها ی خورشیدی مورد تأکید قرارگیرد. به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گیری بر روی کمربند تابشی و بیابانی، کشور ایران دارای اقلیمی گرم و نیمه خشک می باشد. در نتیجه بیشتر قسمت های این کشور به ویژه نواحی مرکزی آن دارای آسمانی صاف وشفاف هستند به همین دلیل مطالعه و تحقیق در مورد احداث و به کارگیری سایت های خورشیدی در این مناطق از کشور می تواند باعث دست یابی به انرژی پاک و مطمئن برای ساکنان این مناطق شود.
در مقاله حاضر با استفاده از قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل پیش بینی تابش کلی، میزان ساعات آفتابی و انرژی تابشی دریافتی در روستاهای شهرستان اردکان، برای هر کدام از ماه های سال محاسبه و مکان هایی که دارای ساعات آفتابی روزانه بیش از 7/7 و متوسط تابش خورشیدی بیش از 3/5 کیلو وات ساعت در متر مربع در روز داشتند جهت احداث سایت های انرژی خورشیدی در روستاهای اردکان مناسب شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the potential villages Ardakan in order to use solar energy using GIS

چکیده [English]

In recent decades due to growing prices of fossil fuels and environmental pollution as a result of increased energy demand in renewable energy research and study has been considered by researchers. Resource constraints and environmental investments in the electricity sector, including key issues that will affect the process to minimize cost and environmental impact has always been regarded experts. Environmental protection and energy security of the electricity produced by power plants solar power acts emphasized. Iran has a warm climate is semiarid due to the special geographical location and orientation on the radiation belts and desert, The more central parts of the country, especially those are with a clear sky. This increase in sunshine hours and radiation from these regions than in other parts of the world. Therefore study in the construction and deployment of solar sites in the regions of the country can achieve clean energy for residents. This paper uses the capabilities of GIS and models to predict the overall radiation, sunshine hours and the amount of radiant energy receivedin Ardekan township villages. Calculated for each of the months and years, where 7/ 7hours sunny day and average 5/3 solar radiation of more than kilowatt hours per square meter per day were suitable for solar construction sites were identified. And for embedding solar panels priority direction is south and southwest in this place, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solar site
  • solar energy
  • the overall emission maps
  • GIS
  • Ardakan township villages