با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه علمی آموزش محیط زیست، تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور شهر ری

چکیده

شهر، بخشی غیرقابل تفکیک از حیات شهروندان است. یک انسان شهرنشین به همان میزان که در مورد زبان و فرهنگ نیاز به آموزش دارد، در مورد شهر و نحوه اداره و حفظ محیط زیست آن نیز نیازمند آموزش و آموختن است. در این راستا این پژوهش، به تدوین استراتژی‌هایی برای توسعه آموزش محیط زیست با مشارکت 55 نفر کارشناسان و استادان خبره در زمینه مسائل آموزش محیط زیست با روش SWOT و تکمیل ماتریس برنامه‌ریزی کمی راهبردی موسوم به QSPM نمود تا بتوان از نتایج آن به عنوان استراتژی‌های کلیدی در برنامه‌های توسعه ایران استفاده کرد. نتایج این بررسی نشان داد که استراتژی (دعوت به همکاری از سازمان‌های غیردولتی برای هرگونه مساعدت در زمینه‌ی آموزش محیط زیست به شهروندان) به عنوان مهم‌ترین استراتژی پیش روی با بالاترین امتیاز معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Development Strategies for Environmental Education in Urban Management with SWOT Model

نویسنده [English]

  • Hossein Meiboudi 2

2 2- PhD student of Environmental Management, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

چکیده [English]

The city, inseparable part of the lives of citizens. An urban man as much about the language and culture is the need for education about the city and how to manage and protect the environment also need education and learning. In the context of this study, to develop strategies for the development of environmental education with the participation of 55 experts and professors with expertise in the field of environmental education issues and complete the SWOT matrix, little strategic planning, known as the results of the strategies to be key to QSPM be used in the development of Iran. The results show that the strategy (PSM assistance of non-governmental organizations in the field of environmental education for all citizens) as the main strategy was introduced on the highest rating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Strategy
  • urban management
  • SWOT