با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بندرعباس، ایران

چکیده

شهرستان بندرعباس متشکل از یک سبک خاص معماری در منطقه ای با اقلیم گرم و مرطوب،که گذشتگانمان با تفکر و بهره گیری از اصولی خاص در اقلیم جهت رسیدن به معماری و شهرسازی پایدار به شناخت ویژگی های معماری بومی منطقه و کاربرد آنها در پایداری شهر رسیده بودند. بطوریکه در جهت شناخت معماری و شهرسازی بومی در شهر بندرعباس بعنوان الگویی پایدار بصورت جز به جز به تحلیل و بررسی آن در 3 مقیاس: بافت شهری، معماری تک بنا و جزئیات معماری پرداخته شد. به منظور بررسی به این موضوع، در یک مطالعه کیفی چندین محدوده از بافت شهری بهمراه بناهای موجود(60 بنا یعنی بناهایی که قدمت بالای70 سال دارند) را انتخاب و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته شد.نتایج نشان داد در مقیاس بافت شهری(عوامل فرم بنا، استخوان بندی فضاهای محله ای) و در مقیاس تک بنا(جهت گیری بناها، سطوح سبز، حیاط مرکزی، ساختار ارتباطات فضاهای اندرونی بنا) و در جزئیات معماری:(پشت بندها، ضخامت دیوارها، دهانه ها) از ویژگی های معماری بومی منطقه هستند.که نقش مهمی در پایداری شهری بندرعباس، جهت گسترش همسازگرایی با اقلیم منطقه را داشتند و با شناخت راهکارهای ساخت و ساز توانستند به الگویی مناسب در ایجاد شهری همساز با اقلیم گرم و مرطوب دست یابند. که این الگوی همساز با اقلیم بعنوان میراثی که یادگار گذشتگانمان می باشد وطراحان معمار و شهرساز ما می تواند با شناخت کامل آن بعنوان یک الگوی مناسب بهمراه تکنولوژی های جدید مورد استفاده خود در طراحی بناهای جدید و شهرک سازی ها قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis Of Sustainability Elements In Bandar Abbas Native architecture

چکیده [English]

Bandar Abbas city includes a special architectural style in an area with hot and humid climate that, our predecessors had achieved theknowledge of vernaculararchitectural features and their application in the city by thinking about the climate to achieve sustainable architecture and urban planning. As they analyzed and evaluated it in detail with three scales ofurban fabric, single-building architecture and architectural detailsin order to understand the vernacular architecture in the city of Bandar Abbas as a sustainablemodel.To investigate this issue, in a qualitative study several areas of the urban fabric with the existing buildings (60 buildings dating back over 70 years of age) were selected and analyzed.The results showed that in the scale of the urban fabric (factors of building form, skeletal neighborhood spaces) and in the single-building scale (orientation of buildings, green areas, central courtyard, communicative structure of the inner spaces) and for the architectural details (bars, thick walls, openings) are the features of vernacular architecture of the region which played an important role in the sustainability of Bandar Abbas, to develop the regional consistency with climate and knowing the constructionapproaches in architecture and urbanism they couldachieve a suitable model for the construction in hot and humid climate and provided it for new architects and urban planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability
  • Bandar Abbas
  • ecological architecture
  • ecological in urbanization
  • climate