با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص‌های زیرساخت‌های شهر دوستدار سالمند در کلان‌شهر مشهد

بهزاد رسیده؛ نفیسه مرصوصی؛ مصطفی طالشی؛ سیدمهدی موسی کاظمی

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2023.65521.2736

چکیده
  در ‌سال‌های اخیر با توجه به رشد صعودی نرخ جمعیت سالمند در دنیا این موضوع به یکی از کانون‌های مورد توجه محققان مبدل شده است. موضوع بهینه‌سازی ساختارهای شهری اجتماعی پایه‌ای‌ترین موضوع در مطالعات مربوط به سالمندان در حوزه شهرسازی است. در این پژوهش به بررسی شاخص‌های سنجش زیرساخت‌های شهر دوستدار سالمند در کلان‌شهر مشهد پرداخته ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
اولویت‌بندی پهنه‌های مستعد بوم گردشگری شفابخش استان گیلان براساس شاخص‌های محیطی و عوامل ادراکی

حمیده بیگی

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 17-36

https://doi.org/10.30473/grup.2023.57390.2590

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی پهنه‌­های مطلوب بوم گردشگری شفابخش استان گیلان به انجام رسید. بدین منظور در پژوهشی کمی ـ کیفی که بر پایه مطالعات اسنادی و میدانی شکل گرفته است، محقق با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، ارزش­گذاری 4 معیار و 18 زیرمعیار شاخصه­‌های محیطی و متغیرهای ادراکی را بنابر نظر 25 نفر از خبرگان گردشگری و ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل عناصر پایدار در معماری بومی بندرعباس

حامد محمدی مزرعه

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 37-54

https://doi.org/10.30473/grup.2023.9402

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناخت و تحلیل عناصر پایداری در معماری بومی شهرستان بندرعباس در سه مقیاسِ بافت شهری، معماری تک‌بنا و جزئیات معماری با اقلیمی گرم و مرطوب است. روش پژوهش، گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه کیفی با ابزارهای مشاهده و مصاحبه با پیرغلامان و معماران بومی منطقه است؛ بدین منظور، چندین محدوده از بافت شهری را به‌همراه بناهای ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اولویت‌بندی مجموعه‎های مسکونی اختصاصی برحسب کیفیت زندگی براساس ارائه مدل تلفیقی کپ‌لند، پژوهش موردی: شهر تبریز

علی آذر؛ آنیتا مجیدی هروی

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 55-76

https://doi.org/10.30473/grup.2021.33921.1930

چکیده
  هدف این پژوهش تعریف و شاخص‌سازی مفهوم «کیفیت زندگی» و تعیین میزان کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی اختصاصی و تبیین عوامل مؤثر در افزایش کیفیت زندگی این‌گونه از واحدهای سکونتی است. روش تحقیق حاضر به‌ صورت توصیفی - تحلیلی می‌باشد و ماهیت تحقیق کاربردی است. در این پژوهش، پس از شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت زندگی در مجموعه‌های ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر تأثیر عوامل شهر هوشمند در توسعۀ میان‏افزای بافت‏های فرسودۀ شهری (مورد: بافت قدیمی تبریز)

آرزو شفاعتی؛ رضا ولی زاده؛ اکبر رحیمی؛ پناهی علی

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/grup.2021.50446.2478

چکیده
  پژوهش حاضر با بهره‏‌گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع که یکی از روش‏های متداول و مورد پذیرش آینده‌‏نگاری است‌‌، به تحلیل ‌تأثیر‌ عوامل شهر هوشمند بر مؤلفه‏های توسعه میان‏افزا در بافت‏های تاریخی شهر تبریز پرداخته است. روش تحقیق ‌‌، توصیفی-تحلیلی بوده و در این راستا‌‌، تعداد 34 مؤلفه شهر هوشمند در کنار‌‌ 19 متغیر توسعه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی محیط زیست شهری
ارتقای مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت، نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج‌فارس تهران

زینب محسنی‌نیا؛ منوچهر طبیبیان؛ فرح حبیب

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/grup.2019.41265.2195

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین نحوه استفاده از گسترش عملکرد کیفیت برای انعکاس خواسته‌ها و تمایلات مردمی در ارتقای مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر می‌باشد. به‌منظور بررسی عملکرد تکنیک مذکور، مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج‌فارس تهران، مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد 10 مورد از خواسته‌های مردمی در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و ‌‌‌زیست‌محیطی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تبیین برنامه‌ریزی محله مبنا در بافت‌های فرسوده شهری با ‌‌تأکید بر رویکرد نوشهرگرایی، مورد پژوهش: منطقه 19 شهر تهران

داود حبیبی؛ علامرضا لطیفی؛ مسعود ظفری؛ ابوالفتح رحمانی

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 115-132

https://doi.org/10.30473/grup.2023.44371.2283

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تبیین برنامه‌ریزی محله مبنا در بافت‌های فرسوده شهری با ‌‌تأکید بر رویکرد نوشهرگرایی در منطقه 19 شهر تهران‌ اجرا گردید. تحقیق یک مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش پیمایش بوده است. برای گردآوری داده‌های موردنیاز، از برداشت‌های میدانی، اسناد و مطالعات طرح‌های بالادست و مصاحبه محلی و پرسشنامه در بین ساکنین ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی جایگاه شاخص‌های اقتصادی درتحقق عدالت فضایی پارک‌ها و فضاهای ‌سبز شهری، پژوهش موردی: ‌شهر بندرعباس

اسماعیل صالحی؛ سعید کریمی؛ امید حیدری

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/grup.2023.42507.2237

چکیده
  هدف اصلی پژوهش ارزیابی جایگاه شاخص‌های اقتصادی در تحقق عدالت فضایی پارک‌ها و فضاهای سبز شهری شهر بندرعباس بود. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش ارزیابی – تحلیلی بوده است. گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد. برای ارزیابی شاخص‌های اقتصادی در عدالت فضایی از شاخص‌های ضریب جینی، نسبت تولید ناخالص برجمعیت، نرخ تورم ...  بیشتر