با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف تحقیق پیشرو، تبیین نحوه استفاده از گسترش عملکرد کیفیت برای انعکاس خواسته‌ها و تمایلات مردمی در ارتقا مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر می‌باشد. به‌منظور بررسی عملکرد تکنیک مذکور، مجموعه تفریحی دریاچهی شهدای خلیج فارس تهران، به‌عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد 10 مورد از خواسته‌های مردمی در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست‌محیطی آشکار شد و با پیاده‌سازی تکنیک گسترش عملکرد کیفیت، 15 روش بهینه برای برآورده سازی بیشینه خواسته‌های مذکور پیشنهاد گردید. نتایج نشان می‌دهد که می‌توان از گسترش عملکرد کیفیت در شرایط عدم اطمینان در راستای انعکاس خواسته‌ها و تمایلات مردمی در فضاهای شهری بهره برد. بر مبنای پیاده‌سازی این تکنیک در نمونه موردی، افزایش تعداد نیمکتها و نصب آلاچیقهای سقفدار برای ایجاد سایه و مکان‌نشستن (3/17) مکان‌یابی، ساخت و تجهیز ایستگاه حمل و نقل عمومی (22/11) ، ساماندهی و تجمیع مغازه‌ها و اغذیه فروشی‌ها با توجه به نوع فعالیت (64/10)، نصب لامپ‌های خورشیدی برای روشنسازی و نورپردازی محیط (27/10) ، دارای بالاترین وزن نسبی هستند. این امر، موید اهمیت بالای ابعاد کالبدی و بهداشتی در مدیریت امنیت اکولوژیک از دیدگاه نمونه‌های تحقیق است. نوآوری این مطالعه در استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت در تبیین نقش مدیریت شهری در امنیت اکولوژیک شهر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Promoting citizens ' participation and enhancing the management of ecological security in the city using the Quality Function Deployment (QFD) technique (case study: Persian Gulf Martyrs Lake recreational complex of Tehran )

نویسندگان [English]

  • Zeinab Mohseninia 1
  • Manouchehr Tabibian 2
  • Farah Habib 3

1 PHD Candidate In Urbanism, Deoartment of Urban Planinig,Fsculty of Faculty of Civilengineering , Architecture and Arts, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 professor,Department of urbanism, Faculty of Fine Arts, Tehran University, Tehran,Iran.

3 Professor, Department of Urban Planinig,Fsculty of Faculty of Civilengineering , Architecture and Arts, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to explain how to use quality performance enhancement to reflect the demands and tendencies of the people in promoting ecological security management in the city. In order to evaluate the performance of this technique, the Persian Gulf Martyrs-Lake recreation complex in Tehran was studied as an example and 10 popular demands in economic, physical, social and environmental dimensions were revealed and by implementing of the quality performance enhancement technique and 15 optimal methods for satisfaction of the maximum requirements were suggested. The results indicated that it is possible to use the expansion of quality performance in conditions of uncertainty in order to reflect the wishes and desires of the people in urban spaces. Based on the implementation of this technique in the case study, the increase the number of benches and the installation of roofed pavilions in order to create shade and seating (3.17). Depending on the type of activity (10.64), the installation of solar lamps for lighting and ambient lighting (10.27), have the highest relative weights. This confirms the high importance of physical and health dimensions in the management of ecological security from the perspective of research samples. The novelty of this study is in using quality performance development technique in improving urban ecological security management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizens '؛ participation
  • Popular tendencies
  • QFD
  • Urban Ecological Security
  • Persian Gulf Martyrs Lake