با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

2 هیات علمی پیام نور

چکیده

بخش مسکن یکی از مهمترین کاربری های اراضی در سطح شهرها می باشد. با توجه به انواع مشکلات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی رشد پراکنده شهری و همچنین ضرورت تآمین مسکن به ویژه در کلان‌شهرها، برنامه‌ریزی و طراحی مجتمع‌های مسکونی مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی، جهت پاسخ گویی به نیازهای سکونتی شهروندان کاملا ضروری است. مقاله حاضر در وهله اول به دنبال تعریف و شاخص‌سازی مفهوم«کیفیت زندگی» و در وهله دوم تعیین میزان کیفیت زندگی در انواع مقیاس‌های مجتمع‌های مسکونی است. هدف اصلی پژوهش، رتبه بندی مجتمع‌های مسکونی و تبیین عوامل موثر در کیفیت زندگی این‌گونه از واحدهای سکونتی است. در این مطالعه، پس از شناسایی مولفه‌های موثر بر کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی مورد مطالعه از روش تحلیل عاملی، وزن‌دهی معیارهای اصلی و فرعی به روش تحلیل شبکه انجام گردید. نتایج وزن دهی بر طبق این روش، نشان می دهد که که معیار موقعیت جغرافیایی با 334. و مولفه شرایط محیطی با امتیاز 118. به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در کیفیت زندگی مجتمع‌های مسکونی به خودشان اختصاص داده‌اند. در ادامه، مجتمع‌های مسکونی با استفاده از تکنیک‌های رتبه‌بندی ویکور پلاس، تحلیل شبکه و تاپسیس از لحاظ کیفیت زندگی رتبه‌بندی شدند. با توجه به متفاوت بودن امتیاز رتبه‌بندی‌، برای رسیدن به یک اجماع کلی در مورد کیفیت زندگی مجتمع‌های مسکونی، از مدل تلفیقی کپ لند استفاده گردیده است. طبق تکنیک کپ لند، از نظر کیفیت زندگی مجتمع مسکونی آسمان با امتیاز 6- در رتبه اول و مجتمع اسکان در رتبه آخر قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rating the quality of life in residential complexes based on the Kaplan integrated model: the Case of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Ai Azar 1
  • Anita Majidi Heravi 2

1 Assistant Professor Department of Urban Planning and Architecture , Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

2 payamnour

چکیده [English]

The housing sector is one of the most important land uses in urban areas. In a way that the quantity and quality and the stability can induce proper development and quality of life of residents of a town. Due to a variety of environmental problems and economic and social growth of urban sprawl and the need to provide housing, especially in large cities, planning and design of residential complexes for improving the quality of life, to respond to the needs of citizens housing is absolutely necessary. This article first sought to define indicators of the concept of "quality of life" and secondly determine the quality of life of rural housing complex in a variety of scales. The main objective of the research is ratings of residential complexes and factors affecting the quality of life of these units. In this research the results are weighted according to the procedure, show that the criterion of geographical location with 334, and environmental components with a score of 118, have devoted the highest and lowest weight in the residential quality of life to themselves. The following housing complexes by using VIKOR Plus techniques, network analysis and establishment of the quality of life were ranked in terms reaching a general consensus about the quality of residential life, in the model of Kaplan. According to Kaplan techniques, in terms of quality of life in Aseman residential housing complexe with a score of 6 placed in the first place and last place respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • housing complexes
  • integrated method
  • Tabriz
  • vitality