با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه در محله‌ها شاهد عناصری هستیم که ساختار سکونتگاه‌ها را شکل داده‌اند. حال اینکه ترکیب این عناصر توانسته‌اند از نظر عملکردی پاسخگو باشند و تصویری خوانا و پایدار و بر اساس تصورات شناختی مخاطبان به وجود آوردند جای بحث و بررسی دارد. فقدان روش طراحی بر اساس تصورات شناختی کاربران از جمله مشکلاتی است که در طراحی ساختار محله‌ها-شهرها دیده می‌شود. محله‌هایی که بر اساس برنامه‌ریزی شکل نگرفته‌اند و تصویری خوانا از خود به مخاطبان ارائه نمی‌دهند. این امر به ایجاد تصورات ذهنی غیرمشترک و ناخوشایند منجر شده و بالاجبار منظره‌هایی بی‌هویت، بدون تناسب، فاقد ابعاد روانشناسانه، عاری از رنگ تعلق و ناپایدار را تحمیل می‌کند. در نتیجه نیاز به مطالعاتی جامع در جهت افزایش خوانایی سیمای محله و شهر احساس می‌شود. خیابان ستارخان از فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه به عنوان نمونه موردی در این پژوهش انتخاب شده است. سعی بر آن است با بررسی میزان خوانایی در این مسیر از طریق پژوهش کیفی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی به شناسایی و تحلیل وضع موجود پرداخته شود. از همین رو با تکمیل 200 پرسشنامه توسط شهروندان و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS راهکارهایی در جهت بهبود شرایط خوانایی پایدار مطابق با تصورات مخاطبان ارائه شده است. در نهایت با تحلیل پارامترهای خوانایی در وضع موجود، مشخص شد که این مسیر علارغم اینکه یک راه عملکردی مهم میان مخاطبان است اما از نظر سنجش مولفه‌های خوانایی امتیاز متوسط و متوسط به پایین داشته و صرفا یک سیمای اجباری و سلیقه‌ای از خود به نمایش گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of cognitive mapping of users on the legibility of the environment (Sattarkhan Street - First Sadeghieh Square to Second Sadeghieh Square)

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghods 1
  • mohammadreza bemanian 2
  • Hossein moradinasab 1

1 Department of Architecture, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 Department of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, in the neighbourhoods, we see elements and components that intentionally or unintentionally, shaped the nature of urban-architectural settlements. The lack of design based on native data of cognitive mapping of users is one of the problems that exist in the design of neighbourhood-city structures. Considering the cognitive mapping of users in the design process of architecture can create buildings that increase the legibility of the environment, sense of belonging to the place, and feeling pleasant to life for the users. The path of Sattarkhan Street has been selected from the First Sadeghieh Square to Second Sadeghieh Square as a case study in this research. The authors attempt to identify and analyse the current situation by studying legibility in the path through qualitative research and descriptive-analytic methodology. Regarding the visual legibility in the chosen path after the study and interviews with 200 users randomly and data analysis by SPSS software, the advantages and disadvantages of parameters such as traffic, facade, green space, urban furniture, lighting at night, signs, knots, neighbours, parking, colours and materials were studied. Finally, by analysing legibility parameters in the current situation, it became clear that the only environment in the First Square Because of the proper furniture, good lighting and having enough green space that creates a good image in the mind of the users and has a high degree of legibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legibility
  • Cognitive mapping
  • Behavioral Center
  • Landscape Urbanism
  • Sense of belonging