با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

استان لرستان به دلیل پیشینه زندگی عشایری، تاکنون محل اجرای سکونت‌گاه‌هایی برای اسکان عشایر بوده است. با وجود اهمیت این موضوع، متأسفانه این کانون‌ها تحت تأثیر چالش‌های فراوانی قرار دارند و خلأ در انجام مطالعات دقیق و نظام‌مند در این زمینه، قابل توجه است. ازاین‌رو هدف این پژوهش آسیب­شناسی الگوی جدید ساخت‌وساز مسکن در سکونت‌گاه عشایری موردپژوهش، با رویکردی بوم گرایانه و مبتنی بر شیوه زندگی آن‌ها است. نوآوری این پژوهش از آن جهت است که با تأکید بر بوم گرایی، آسیب‌هایی که این کانون‌ها را تهدید می‌کند، بررسی نموده و به طراحان و کاربران کمک می‌کند تا در طرح‌های آتی، در جهت رفع آسیب‌پذیری سکونت‌گاه‌های عشایر اسکان‌یافته، اقدامات لازم را انجام دهند. این پژوهش دارای ماهیتی کیفی و با رویکرد قوم‌نگاری است. داده‌‌ها از مطالعات اسنادی و میدانی گردآوری‌شده‌اند. در روش میدانی از مشاهده مستقیم و تکنیک مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته استفاده‌شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی جدید ساخت‌وساز مسکن در کانون اسکان موردمطالعه با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روحی و روانی، فضایی و کالبدی، عملکردی، سیما و منظر، عدم توجه به غنای حسی، بی‌توجهی به عناصر هویت‌بخش، عدم توجه به عادت واره­های ساکنان، عدم سازگاری محیط ساخته‌شده با روش زندگی ساکنان، عدم احساس در خانه بودن، عدم انطباق قابلیت-معنا و عدم توجه به حریم‌های فردی و اجتماعی، همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the Architecture of Settled Nomadic Settlements with an Ecological Approach, Case Study:Ziba Mohammad Settlement of Bardekar Region, Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Moslem Beiranvand 1
  • Samar Haghighi Boroujeni 2
  • Mohsen Afshari 3
  • Sanaz Rahravi Poodeh 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Isfahan, (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Isfahan, (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Due to the history of nomadic life, Lorestan province has been the place of implementation of settlements for nomads. Despite the importance of this topic, unfortunately, these centers are affected by many challenges and the gap in conducting detailed and systematic studies in this field is significant. Therefore, the purpose of this research is to analyze the new pattern of housing construction in the studied nomadic settlement, with an ecological approach based on their way of life. The innovation of this research is that by emphasizing on ecology, it examines the damages that threaten these centers and helps designers and users to take necessary measures in future plans to eliminate the vulnerability of settlements of settled nomads. This research has a qualitative nature with an ethnographic approach. Data were collected from documentary and field studies. In the field method, direct observation and semi-structured interview technique are used. The results of the research show that the new model of housing construction in the study center has social, cultural, economic, mental and psychological, spatial and physical, functional, image and landscape damages and anomalies, lack of attention to sensory richness, lack of attention to identity elements, lack of Paying attention to the habits of the residents, the incompatibility of the built environment with the way of life of the residents, the lack of feeling at home, the incompatibility of function-meaning, and the lack of attention to personal and social privacy have been associated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological
  • Settlement. Settlement of Nomads
  • Ziba Mohammad
  • Khorramabad