با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تدوین مدل مفهومی ارزیابی کیفی پوسته‌های ساختمانی با رویکرد زیست‌تقلیدی جهت بهبود اکولوژی شهری ، مطالعه موردی: اقامتگاه بارین اسکی شمیرانات

سارا سادات تجاره؛ فرح حبیب؛ حدیثه کامران کسمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2022.58055.2604

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی جهت استفاده از رویکرد زیست تقلیدی در طراحی پوسته‌های ساختمانی در راستای بهبود اکولوژی شهری انجام شده است. تحقیق از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی بوده و داده‌های مورد نیاز به کمک مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی ساختمان‌هایی که با رویکرد زیست تقلیدی طراحی شده بودند تامین شد. برای این منظور ابتدا رویکرد ...  بیشتر

‌ریخت‌شناسی و بررسی همبستگی متغیرهای سامانه حیاط مرکزی درکاشان

فرزاد فرناد؛ حدیثه کامران کسمایی؛ مهدی خاک زند؛ غلامحسین معماریان

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.30473/grup.2022.62449.2678

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی متغیرهایی است که از دیدگاه ریخت‌شناسی، شکل‌دهنده سامانه حیاط مرکزی، برای بهبود آسایش اقلیمی خانه در شهر کاشان، بوده و تعیین میزان همبستگی میان آن‌ها است. این متغیرها شامل طول، عرض، ارتفاع بدنه، کشیدگی حیاط، وجود گودال باغچه، مساحت حوض، مساحت باغچه، تعداد حیاط، تعداد و جهات سرداب و ‌حوض‌خانه و جهت قرارگیری ...  بیشتر