با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رتبه ‌بندی کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی بر اساس ارائه مدل تلفیقی کپ لند: مطالعه موردی شهر تبریز

علی آذر؛ آنیتا مجیدی هروی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2021.33921.1930

چکیده
  بخش مسکن یکی از مهمترین کاربری های اراضی در سطح شهرها می باشد. با توجه به انواع مشکلات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی رشد پراکنده شهری و همچنین ضرورت تآمین مسکن به ویژه در کلان‌شهرها، برنامه‌ریزی و طراحی مجتمع‌های مسکونی مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی، جهت پاسخ گویی به نیازهای سکونتی شهروندان کاملا ضروری است. مقاله حاضر در وهله اول ...  بیشتر

ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهرکرج

رامین حیدری شهپر؛ فریبرز احمدی دهکاء؛ آنیتا مجیدی هروی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 137-150

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7477

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف ارائه مدل برنامه­ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهر کرج و امکان­سنجی برای ایجاد دهکده گردشگری اجرا گردید. از نظر نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نظر روش، پیمایشی بوده است. جهت گردآوری داده از دو پرسشنامه جداگانه برای متخصصین و گردشگران استفاده گردید تحلیل مجموع یافته‌ها با استفاده از ماتریس ...  بیشتر