با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری، نمونه موردی: محلات منطقه یک تهران

حسن آهار؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ هوشنگ سرور؛ آرزو انوری

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7629

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری در محلات منطقه یک تهران می‌باشد.دسترسی به تسهیلات شهری یکی از فاکتورهای مهم پایداری محلات می­باشد. فضاهای عمومی و تسهیلات شهری محله­ای یک بخش حیاتی از زندگی روزانه ما در شهر را تشکیل می‌دهد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. محلات نیاوران، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل نقش کاربریهای تجاری در پویایی و ایجاد فضاهای جدید شهری، مطالعه موردی: مجتمع تجاری لاله‌پارک تبریز

هوشنگ سرور؛ وحید صلاحی ساریخان بیگلو؛ امید مبارکی

دوره 8، شماره 15 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-42

چکیده
  مجتمع­های تجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربری‌های شهری ، در کنار توسعه اقتصاد شهری، نقش مهمی در تولید فضاهای جدید شهری ایفا می‌کنند. امروزه ایجاد مجتمع­های تجاری چندمنظوره در شهرها راهکار مناسبی برای تولید هسته­های جدید شهری محسوب می­شود. در برنامه­ریزی برای ایجاد مجتمع­های تجاری جدید توجه همزمان به مولفه­های دسترسی ...  بیشتر