با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهرکرج

رامین حیدری شهپر؛ فریبرز احمدی دهکاء؛ آنیتا مجیدی هروی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 137-150

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7477

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف ارائه مدل برنامه­ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهر کرج و امکان­سنجی برای ایجاد دهکده گردشگری اجرا گردید. از نظر نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نظر روش، پیمایشی بوده است. جهت گردآوری داده از دو پرسشنامه جداگانه برای متخصصین و گردشگران استفاده گردید تحلیل مجموع یافته‌ها با استفاده از ماتریس ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل مکان یابی کاربری فرهنگی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و تحلیل شبکه(N.A)، نمونه موردی: منطقه 8 کلان‌شهر کرج

رامین حیدری شهپر؛ ملیحه احمدی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 65-82

چکیده
  رشد روزافزون شهرگرایی و شهرنشینی صرف­ نظر از علل آن، سبب تبدیل ‌شدن نقاط جمعیتی به شهر، بزرگ شدن شهرهای متوسط و کلان شدن شهرهای بزرگ ‌شده است. در این میان هر چه که شهر بزرگ‌تر باشد، مسائل و مشکلات پیش روی آن نیز بیش­تر شده و برنامه­ریزی برای آن پیچیده­تر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین کاربری‌های شهری به دلیل ماهیت خدماتی، آموزشی ...  بیشتر