با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بررسی تاثیر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری، مورد مطالعه: منطقه 9 مشهد

رستم صابری فر

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 11-24

چکیده
  تامین رضایت شهروندان و مشارکت آن­ها در اداره شهر، یکی از اهداف اصلی نظام­های مشارکت­جو است. چون نارضایتی مردم، تعامل آنان با شهرداری را مشکل و حتی غیرممکن ساخته و ناپایداری محیطی را در پی دارد. به همین دلیل، این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی در نظر داشته است تا عوامل موثر بر رضایت­مندی از خدمات ارائه شده توسط شهرداری منطقه 9 شهر ...  بیشتر

سنجش رابطه میان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص‌های پایداری محیط زیست شهری، مطالعه موردی: شهر دزفول

مسعود صفایی پور؛ نبی الله حسینی؛ نرگس قیصری

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 25-40

چکیده
  هدف انجام این پژوهش، سنجش رابطه میان رضایت­مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص­های پایداری محیط زیست شهری شهر دزفول است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 322 نفر در سطح سه منطقه شهری در شهر دزفول انجام‌ شده است. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده ‌شده است. نتایج ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران

اکبر کیانی؛ غریب فاضل نیا؛ فرضعلی سالاری سردری

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 81-100

چکیده
  امروزه مدیریت عامل اصلی و تعیین کننده موفقیت هر سازمان و تشکیلاتی شناخته می شود و هدف آن سیاست گذاری و اجرای برنامه ها است. شهرها نیز به عنوان یک سیستم و نظام اجتماعی پیچیده و متنوع نیازمند به مدیریت سازمان یافته‌ای (مدیریت شهری) برای تعیین و دستیابی به اهداف و هماهنگی فعالیت ها و... در ابعاد و عرصه های مختلف توسعه پایدار شهری هستند. ...  بیشتر