دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 1-112 
تحلیل استراتژی‌های توسعه‌ی منطقه‌ای در آذربایجان شرقی

صفحه 42-50

نفیسه مرصوصی؛ حسن حکمت‌نیا؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ حسین نظم‌فر