دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-160 
4. برآورد ظرفیت برد گردشگری در پارک های شهری مطالعه موردی: بوستان خلیج فارس فولادشهر

صفحه 61-72

10.30473/grup.2019.5621

نازنین شیرانی سرمازه؛ غلامرضا سبزقبائی؛ نرگس شیرانی؛ سیده سولماز دشتی