با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر ریسک‌ها و مخاطرات مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: بندرانزلی

سجاد فردوسی؛ محمدعلی آغنده؛ یاور بابائی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 13-26

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7075

چکیده
  پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و اولویت­بندی ریسک‌های گردشگری انجام شده است. داده‌های پژوهش به صورت کتابخانه­ای و هم‌چنین به روش میدانی از طریق پرسشنامه جمع­آوری گردید. سنجش روایی پرسشنامه با استفاده  از روایی محتوایی انجام شده و نیز ،‌ برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده­شده است که میزان ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیای سیاسی
تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تأکید بر پارک‌های شهری، مطالعه موردی: تبریز

مهدیه محمدی بیرنگ؛ علی آذر

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7076

چکیده
  ضرورت و اهمیت توجه به زنان بدین سبب است که امروزه نیمی از جمعیت شهرها را زنان تشکیل می­دهند و در صورت تأمین امنیت آن‌ها، میزان استفاده زنان از فضای عمومی در پارک­های شهری بیش‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، عدم احساس امنیت و رضایت از پارک­های شهری باعث می­شود که زنان این‌گونه از فضاها را ترک نمایند. هدف اصلی مقاله، بررسی میزان امنیت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش مؤلفه‏ های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار محیط‏زیستی شهروندان، مطالعه موردی: شیروان

مهدی کلاهی؛ نرگس انتقام‌کش؛ بتول محمودمولائی‌کرمانی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7078

چکیده
  یکی از عوامل مهم و قابل توجه در هر جامعه، رفتار محیط‏زیستی آن جامعه است که علاوه بر تأثیرگذاری بر مسائل و مشکلات محیط‏زیست، خود تأثیرپذیر از عوامل دیگری می‏باشد. لذا، این موضوع حائز اهمیت می‎‌باشد که رفتار محیط‏زیستی و عوامل تأثیرگذار بر آن، در هر جامعه‌ای مطالعه شود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رفتارهای محیط‏زیستی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تبیین معیارهای کیفیت بصری منظر خیابانی با روش طبقه‌بندی کیفیت بصری و ماتریس دست‌یابی به اقدامات، مطالعه موردی: مسیرهای پیاده مشهد و گرگان

زهره اخگری سنگ آتش؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 57-76

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7079

چکیده
  مسیرهای پیاده، راهروهای شهری­ هستند که بیشتر فعالیت­های اجتماعی در آن­ها رخ می­دهد. از این رو، توجه به معیارهای مؤثر بر زیبایی و بهینه­سازی این مسیرها از اهمیت بسزایی در بررسی منظرهای خیابان­ها برخوردار هستند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مهم­ترین معیارهای زیبایی­شناختی مسیرهای پیاده می‌باشد. در مجموع چهار مسیر پیاده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش ظرفیت‌های پهنه‌های گردشگری حوزه نفوذ کلان‌شهرمشهد در توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: دهستان ابرده

فرحناز اکبراقلی؛ مهدی وفائی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7080

چکیده
  گزارش­های سازمان جهانی گردشگری بیانگر این مطلب می­باشد که امروزه گردشگری به یکی از بزرگ­ترین صنایع دنیا تبدیل شده‌ است. آن‌چه که در بحث گردشگری حائز اهمیت است تنها مسائل اقتصادی از قبیل اشتغال­زایی، ارزآوری و ... نمی‌باشد؛ بلکه نقش آن در توسعه پایدار شهری و در کنار آن  پاسخگویی به یکی از مهم‌ترین نیازهای انسانی یعنی نیاز ...  بیشتر

علمی-پژوهشی نظام سکونتگاهی و مسکن
پیش‌بینی تعداد واحدهای مسکونی شهر تهران در جهت دست‌یابی به رقابت‌پذیری اقتصادی

فاطمه السادات افصح حسینی؛ حسین ذبیحی؛ لعلا جهانشاهلو

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 97-110

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7081

چکیده
  نظریه رقابت‌پذیری شهرها برگرفته از نظریه الماس پورتر می‌باشد. بین مسکن که سهم بزرگی از کل اقتصاد را دارا می‌باشد و رقابت‌پذیری اقتصادی شهری ارتباط وجود دارد. کفایت عرضه و تخصیص زمین برای توسعه مسکن جدید و همچنین، اهمیت نگهداری زمین ارزان، که می‌تواند توسط قدرت محلی برای توسعه‌شهری، نگهداری شود، آشکار است. در این تحقیق، هدف تخمین ...  بیشتر

علمی-پژوهشی نظام سکونتگاهی و مسکن
ظرفیت بازتابش خورشیدی سطوح بام در کاهش مصرف انرژی سرمایشی مساکن شهری، مطالعه موردی: مسکن مهر شهرری

امیراصلان درویش؛ حسین مدی؛ یوسف گرجی مهلبانی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 111-126

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7082

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی و تحلیل سطوح انعکاسی با ضریب بازتابش زیاد است که به‌عنوان یکی از راهکارهای طراحی غیرفعال به‌منظور کنترل جذب انرژی تابشی خورشید و کاهش دما و مصرف انرژی مساکن شهری، به‌خصوص در اقلیم گرم و خشک، به‌شمار می­رود. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- مدل‌سازی  است که شامل مطالعه میدانی و شبیه­سازی رایانه­ای ...  بیشتر

علمی-پژوهشی نظام سکونتگاهی و مسکن
سنجش تاب‌آوری شهر در برابر زلزله با مدل پرومته، نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

علی عشقی چهاربرج؛ حسین نطم فر

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 127-140

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7083

چکیده
  زلزله به‌عنوان یکی از فاجعه‌بارترین و مخرب‌ترین انواع مخاطرات طبیعی دارای اشکال بزرگ و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌باشد. لذا، نمی‌توان از پیامدهای آن جلوگیری کرد. در مقابل این وضعیت، راهبرد‌های سازمان‌های بین‌المللی برای کاهش بلایا، ایجاد جوامع تاب‌آور در برابر زلزله است که این امر نیازمند ارزیابی میزان تاب‌آوری شهر در برابر زلزله ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل ساختار مکانی کاربری‌ها و روابط متقابل آن‌ها بر فرآیندهای بوم‌شناختی دمای سطح زمین، مطالعه موردی: استان گلستان

حمیدرضا کامیاب

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 141-152

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7084

چکیده
  در توسعه پایدار ابعاد کالبدی مناطق انسان­ساخت اهمیت زیادی دارد. این مقاله، به منظور کمّی کردن الگوی رشد مناطق انسان­ ساخت، ارتباط نواحی ساخته شده شهرستان‌های استان گلستان با دمای سطح زمین با استفاده از شش سنجه سیمای سرزمین تعداد لکه، شاخص بزرگ­ترین لکه، شاخص شکل، نزدیک­ترین فاصله اقلیدسی، تجمع و کوهژن مورد بررسی قرار می‌دهد. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت برای آسیب‌دیدگان زلزله در شهر بروجن

بیژن دادرس؛ اصغر نوروزی؛ رامین ریاحی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 153-170

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7085

چکیده
  خطر زلزله از دیرباز تاکنون سکونت‌گاه‌های انسانی را مورد تهدید قرار داده است. با وجود پیشرفت علم و فنّاوری در عصر حاضر نیز انسان هنوز نتوانسته به‌صورت دقیق به پیش‌بینی و مقابله با این بلای طبیعی بپردازد. با این ‌وجود می‌توان با مدیریت صحیح آثار زیان‌بار آن را به حداقل ممکن تقلیل داد. در پژوهش حاضر به مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تهیه نقشه آلودگی هوا با استفاده از روش درون‌یابی‌کریجینگ در GIS، مورد مطالعه: کلان‌شهرتهران

کاملیا علوی؛ صدیقه کیانژاد؛ سیده عالمه صباغ

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 171-184

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7086

چکیده
  شهر تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر ایران در زمره آلوده‌ترین شهرهای جهان به‌حساب می‌آید بنابراین ضرورت شناخت دقیق آلاینده‌ها و مشخص ساختن پهنه‌های آلوده به‌منظور کاستن از شدت آن‌ها آشکار است. هدف این پژوهش تهیه نقشه آلودگی هوای تهران و مشخص کردن مناطقی دارای بیش‌ترین آلودگی است. برای بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تهران پس از جمع‌آوری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در بافت‌های فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه 1، منطقه 9 تهران

حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سارا الله قلی‌پور

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، صفحه 185-198

https://doi.org/10.30473/grup.2022.36911.2030

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در ناحیه 1 منطقه 9 تهران که بخشی از بافت فرسوده شهری را شامل می‌شود، صورت گرفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف نیز کاربردی می‌باشد. براساس حجم نمونه از میان ساکنان بلوک‌های مسکونی ناحیه 1، 325 خانوار انتخاب شدند. برای این منظور و انجام آزمون شاخص‌ها از روش تحلیل ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آینده پژوهیِ شهرها باکاربست نرم افزار سناریوویزارد در فرآیند برنامه ریزی سناریویی؛ مورد مطالعه شهر نجف‌آباد

محمدجواد نوری؛ مهدی میکائیلی؛ میلاد محمدی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398

https://doi.org/10.30473/grup.2023.31415.1845

چکیده
  مشکل اساسی که برنامه‌های شهری با آن مواجه هستند، عدم انعطاف‌پذیری آن‌ها در مقابل عدم قطعیت‌هایی است که سیاست‌های برنامه‌های راهبردی را ناکارآمد ساخته و شهر را در مقابل آینده محتملی که پیش روی دارد آسیب‌پذیر می‌نمایند. عدم قطعیت‌های مذکور موجب شده که مطالعات مربوط به آینده‌پژوهی به موضوعی مهم تبدیل شود و برنامه ریزان شهری به ...  بیشتر