با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
تحلیل ویژگی های مکانی - زمانی گسترش شهری مناطق شهر شیراز در بازه زمانی 1385تا 1391

سعید امانپور؛ سمیه غلامی؛ فرحناز غفارزاده

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، صفحه 9-24

چکیده
  یکی از عملیات ضروری در مطالعات جغرافیایی شهرها، تجزیه‌وتحلیل رشد شهری با استفاده از داده‌های زمانی- مکانی میباشد. در این زمینه می‌توان با استفاده از شاخص‌های آماری، گسترش افقی و رشد شهرها را اندازه‌گیری نمود. هدف اصلی این مقاله دیده‌بانی رشد شهری برای مناطق 9 گانه شهر شیراز در بازه زمانی 85تا91 و کمی‌سازی درجه آزادی رشد شهری، درجه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سنجش رابطه میان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص‌های پایداری محیط زیست شهری، مطالعه موردی: شهر دزفول

مسعود صفایی پور؛ نبی الله حسینی؛ نرگس قیصری

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، صفحه 25-40

چکیده
  هدف انجام این پژوهش، سنجش رابطه میان رضایت­مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص­های پایداری محیط زیست شهری شهر دزفول است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 322 نفر در سطح سه منطقه شهری در شهر دزفول انجام‌ شده است. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده ‌شده است. نتایج ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل توزیع فضایی کاربری های شهری منطقه 3 شهر اهواز با تاکید بر کاربری آموزشی

پرویز سلیمانی مقدم؛ سعید امانپور؛ فرحناز غفارزاده

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، صفحه 41-58

چکیده
  توزیع فضایی نامطلوب مدارس در سطح شهر اهواز نیز مشکلاتی چون طولانی شدن مسافت و زمان دسترسی به مدارس ،عدم وجود سطح و سرانه مناسب فضاهای آموزشی ناسازگاری کاربری های آموزشی با سایر کاربری ها را به همراه داشته که آثار منفی به بار آورده است. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال تحلیل الگوی فضایی کاربری آموزشی و تعیین الگوی بهینه پراکنش فضایی دبیرستان ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی تغییرات کمی و کیفی فضای سبز شهری با استفاده از مدل مارکوف و شاخص NDVI (مطالعه موردی: منا طق 18 ، 19 و 21 شهرداری تهران)

سید علی جوزی؛ یاسمن نیکورزم

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، صفحه 59-78

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه بررسی ویژگیهای کمی و کیفی فضای سبز در مناطق 18 ، 19و21 شهرداری تهران بوده است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره لندست5 در سالهای1991 ، 2000 و 2010، نقشه تراکم فضای سبز با استفاده از شاخص ان دی وی آی تهیه شده است. همچنین برای پیش بینی روند تغییرات فضای سبز در آینده از مدل زنجیره ای مارکوف استفاده شد. نتایج نشان میدهند ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل‌گیری الگوهایی فضایی بزهکاری(مطالعه موردی: محدوده کلانتری 15 منطقه کمپلو)

ناهید سجادیان؛ علی شجاعیان؛ لیلا کشتکار

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، صفحه 79-98

چکیده
  امروزه در تمامی شهرهای جهان، به ویژه کلان‌شهرها، افزایش نرخ جرم و جنایت نگران کننده است و به یکی از دغدغه‌های مهم شهروندان و مدیران شهری تبدیل شده است. به نظر می‌رسد شکل و نوع کاربری‌ها و رابطه بین توزیع آن‌ها در سطح شهر از جمله مواردی است که در رشد آسیب‌های اجتماعی و جرایم شهری موثر بوده‌ است. از جمله کلان شهرهایی که با این بحران ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی آلودگی هوای شهر سنندج با تاکید بر تغییرات زمانی غلظت PM10

محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ مسلم اسدی؛ محمد طالب حیدری

دوره 6، شماره 11 ، اردیبهشت 1394، صفحه 99-116

چکیده
  در این تحقیق، به بررسی ارتباط بین داده­های هواشناختی محلی و منطقه­ای با غلظت ذرات معلق در ایستگاه سنندج پرداخته شده است. هم‌چنین با استفاده از شاخص ذرات معلق استخراج شده از مدل DREAM و گزارش­های ایستگاه هواشناسی سنندج و نیز داده‌های هواشناختی منطقه­ای (داده­های هواشناسی در خاورمیانه) از طریق بررسی نقشه­های سینوپتیک ترازهای ...  بیشتر