با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست شهری
تحلیل ساختاری پیشران‌های تاثیرگذار بر وضعیت آینده محیط زیست شهری، مطالعه موردی: منطقه 22 کلان‌شهر تهران

لیلا غیرتی آرانی؛ رضا مهاجر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.67711.2782

چکیده
  مقاله حاضر کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، پیشران‌های تاثیرگذار بر وضعیت آینده محیط زیست شهری منطقه 22 کلان‌شهر تهران را بازشناسی و خوشه‌بندی کند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی عوامل ‌تأثیرگذار بر توسعه رشد هوشمند شهری در شهرهای کوچک مقیاس، پژوهش موردی شهر یاسوج

کرامت‌الله فرجی‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ علی مصیب‌زاده

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.30473/grup.2021.45438.2325

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر توسعه رشد هوشمند شهری در شهرهای کوچک مقیاس بود که ‌‌به‌صورت موردی در شهر یاسوج انجام شد. پژوهش از نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌‌ محقق ساخته‌‌ بود که روایی آن ‌‌به‌صورت محتوایی (صوری) و سازه‌‌ای و پایایی آن با استفاده ...  بیشتر

سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری با بهره‌گیری از KBUD منطقه مورد مطالعه: مقایسه کلان شهرهای تهران، مشهد و اصفهان

معصومه جعفری؛ منوچهر طبیبیان

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/grup.2022.57298.2585

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری و مقایسه سه ‌کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی انجام شد. برای سنجش اطلاعات چهار معیار و 23 زیرمعیار استخراج‌ شده که برای تعیین اهمیت نسبی معیارهای مورد پژوهش از مدل آنتروپی شانون و روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری استفاده‌ گردید. نوآوری تحقیق ...  بیشتر

ارزیابی تحلیلی عملکرد توسعه شهری با معیارهای شهر سبز‌‌، پژوهش موردی: منطقه 22 شهر تهران

سید زین العابدین حسینی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8653

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تحلیلی روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران طی یک دوره پنج‌ساله 1390 الی 1395، انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است. داده‌های تحقیق در دو بازه زمانی (1390 و 1395) از اسناد رسمی و پایگاه‌های سازمان‌های دولتی و غیردولتی به ویژه­ معاونت‌های ­زیست­محیطی و شهرداری تهران جمع‌آوری گردید. جهت ­تعیین ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر وضعیت تحقق‌پذیری برنامه‌ریزی کاربری اراضی طرح جامع شهر ملایر

مهدی ابراهیمی؛ زمانی اعظم

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8659

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل وضعیت تحقق‌پذیری برنامه‌ریزی کاربری اراضی طرح جامع شهر ملایر است. طرح‌های توسعه شهری اگر به نحوی که مصوب شده تحقق یابند، منافع عمومی تأمین و بسیاری از مشکلات شهری برطرف می‌شود. در این راستا، برای اولین بار تحقق­پذیری طرح جامع شهر ملایر به‌عنوان یک شهر میان اندام با جمعیتی حدود 170 هزار نفر، مورد بررسی قرار ...  بیشتر

تأثیر مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده از مدلSWOT، مورد مطالعه: شهر بابل

اسماعیل نصیری هندخاله؛ سید محسن حسینی فر؛ علی احمدی

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 55-66

چکیده
  شهرها بستر مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شوند. مطالعه روند رشد شهرنشینی نشان دهنده این موضوع است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش بوده و شهرها با نرخ بالای رشد جمعیت مواجه و تاکنون نیز قادر به کنترل مشکلات ناشی از این رشد نبوده اند. پدیده مهاجرت امروزه به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین ...  بیشتر

محیط زیست شهری
ارزیابی اثر بلندمرتبه سازی بر عملکرد جریان باد شهری، پژوهش موردی: منطقه 22 کلانشهرتهران

اسماعیل صالحی؛ احمدرضا یاوری؛ فرانه وکیلی؛ پرستو پریور

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 67-80

چکیده
  امروزه روند رو به­ رشد شهرها و افزایش جمعیت باعث برهم زدن نظم طبیعت و تغییر ساختار اصلی و اولیه سرزمین شده است. در سال­های اخیر در جهت جلوگیری از رشد افقی شهرها ایده ساخت بناهای بلند در شهرهای جهان و همچنین کلانشهر تهران مطرح شده است. یکی از اثرات منفی بلندمرتبه­ سازی تغییر جریان باد شهری می­باشد. بر این اساس هدف این مطالعه ارزیابی ...  بیشتر