با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
بررسی تاثیر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری، مورد مطالعه: منطقه 9 مشهد

رستم صابری فر

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 11-24

چکیده
  تامین رضایت شهروندان و مشارکت آن­ها در اداره شهر، یکی از اهداف اصلی نظام­های مشارکت­جو است. چون نارضایتی مردم، تعامل آنان با شهرداری را مشکل و حتی غیرممکن ساخته و ناپایداری محیطی را در پی دارد. به همین دلیل، این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی در نظر داشته است تا عوامل موثر بر رضایت­مندی از خدمات ارائه شده توسط شهرداری منطقه 9 شهر ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌ سینوپتیک با روش منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مورد مطالعه: شهرستان تنکابن

کیا بزرگمهر؛ سید یاسر حکیم دوست؛ علی محمد پورزیدی

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 25-38

چکیده
  شهرستان تنکابن دارای 13 ایستگاه باران سنجی و یک ایستگاه کلیماتولوژی غیر فعال می‌باشد. نظر به بعد مسافتی این شهرستان با ایستگاه‌های ‌سینوپتیک موجودمی‌توان با توجه به مساحت شهرستان تنکابن به مکان‌یابی یک ایستگاه جدید سینوپتیک در شهرستان تنکابن اقدام نمود تا ضمن حل مشکل فاصله بین ایستگاه‌های ‌موجوددر مطالعات اقلیمی و برنامه ریزی‌های ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی شاخص‌های کالبدی بافت‌های فرسوده شهری و مسائل آن، مورد مطالعه: شهر اشنویه

رحیم سرور؛ روح الله میرزا زاده؛ اکبر سلطان زاده؛ نوبخت سبحانی

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 39-54

چکیده
  مناطق فرسوده که روزگاری بخش مهمی از شهرها را تشکیل می‌دادند و هویت شهرها به حساب می‌آیند، اکنون به دلیل توان پایین و عدم وابستگی ساکنان، امکان حفظ حیات و بازسازی ساختمان‌ها وجود ندارد. این مقاله با هدف ارزیابی شاخص‌های کالبدی بافت‌های فرسوده شهری و مسائل آن صورت گرفته و روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می‌باشد. جامعه آماری ساکنان محدوده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تأثیر مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده از مدلSWOT، مورد مطالعه: شهر بابل

اسماعیل نصیری هندخاله؛ سید محسن حسینی فر؛ علی احمدی

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 55-66

چکیده
  شهرها بستر مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شوند. مطالعه روند رشد شهرنشینی نشان دهنده این موضوع است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش بوده و شهرها با نرخ بالای رشد جمعیت مواجه و تاکنون نیز قادر به کنترل مشکلات ناشی از این رشد نبوده اند. پدیده مهاجرت امروزه به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل مقایسه‌ای رضایتمندی شهروندان از فضاهای فراغتی، مطالعه موردی: نواحی 1و4 شهر مراغه

زهره فنی؛ اکبر سلطان زاده؛ مژگان فرج زاده؛ روح الله میززازاده

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 67-80

چکیده
  امروزه فضاهای فراغتی یکی از حوزه‌های مهم مطالعات شهری است که کیفیت گذران آن اهمیت بیش‌تری یافته است. پژوهش حاضر به صورت تطبیقی بین شاخص‌های رضایت‌مندی از فضاهای فراغتی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان رضایت از فضاهای فراغتی در دو ناحیه شهر مراغه انجام شده است. برای جمع­آوری اطلاعات از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش نابرابری فضایی سطح سلامت در استان قزوین با استفاده از تکنیک الکتره فازی

سحر حسن پور

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 81-98

چکیده
  یکی از عوامل تأثیر گذار در توسعه هر کشوری، بهینه بودن ارائه خدمات بهداشت و درمان است. این خدمات زمانی مطلوب‌تر خواهند بود که به طور عادلانه در مناطق مختلف توزیع شوند و رضایت جامعه را فراهم کنند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نابرابری سلامت منطقه‌ای در استان قزوین است؛ بدین منظور با رویکردی کاربردی و ماهیتی توصیفی و تحلیلی انجام یافته است. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر توزیع خدمات شهری در کلان‌شهر اهواز از منظر عدالت فضایی

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ نبی الله حسینی

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 99-112

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر توزیع خدمات شهری در کلان‌شهر اهواز از منظر عدالت فضایی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش‌های توصیفی– تحلیلی است و در گردآوری داده‌ها از شیوه‌کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده ‌شده است. مناطق هفت‌گانه اهواز به ‌عنوان واحدهای جغرافیایی در سنجش «عدالت فضایی» و 15 شاخص ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تبیین معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ با استفاده از روش دلفی

محسن کاملی؛ حسن حسینی امینی؛ سید بهشید حسینی؛ سیدباقر حسینی

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 113-124

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین معیارها و ضوابط پدافند ی در تخلیه و اسکان اضطراری می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و تکنیک مورد استفاده در آن دلفی است و جهت نهایی­ سازی معیارها از نظرات فوکوس­گروپ استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه پدافند و معماری است که از آن­ها 10 نفر به‌‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج ...  بیشتر