با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی زیست‌پذیری شهرهای واقع در مناطق حساس از نظر زیست محیطی (نمونه موردی: شهر زابل)

جناب آقای دکتر رستم صابری فر؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ فاطمه کریمیان پور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.60858.2658

چکیده
  زابل برخلاف برخی از شهرهای ایران که اخیراً با پدیده گرد و خاک و مشکلات زیست محیطی روبرو شده‌اند، سالهاست با این معضل مواجه است. با وجود آن که در باره سایر شهرها تحقیقات مفصلی به انجام رسیده، در ارتباط با زابل مطالعه‌ای صورت نگرفته است. به طوری که به نظر می‌رسد وضعیت این شهرها، بحرانی‌تر از زابل است. مطالعه حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ...  بیشتر

بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت مردم در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، مورد پژوهش: شهر مشهد

رستم صابری فر

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/grup.2020.46261.2346

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر آن بود تا عوامل موثر بر مشارکت و حضور مردم در روند بازآفرینی بافت فرسوده را تعیین نماید. روش بررسی در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بود و برای نمونه 363 نفر از شهروندان ساکن در بافت فرسوده شهر مشهد انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده­ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد شد و داده­های به دست ­آمده از طریق نرم افزار ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
اولویت‌سنجی معابر مستعد پیاده‌راه‌ سازی در عرصه بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از ابزار تحلیلی Weighted Sum، در سیستم اطلاعات جغرافیایی

نجما اسمعیل پور؛ جناب آقای دکتر رستم صابری فر؛ محمدعلی حبیبی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8656

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اولویت‌سنجی معابر مستعد جهت پیاده‌راه‌سازی در سطح بافت تاریخی شهر یزد بوده است. تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. شاخص‌های تحقیق با استفاده از چارچوب نظری به‌دست آمد و اعتبار معیارها توسط متخصصان گروه و کارشناسان شهرسازی و ترافیک شهری تائید گردید. شاخص‌های نهایی شامل امنیت، دسترسی به ...  بیشتر

ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های شهر سالم بر اساس نیازهای محلی و منطقه‌ای، نمونه موردی: استان خراسان جنوبی

رستم صابری فر

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7470

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق سیاست‌‌های شهر سالم براساس نیازهای محلی و منطقه‌ای در استان خراسان جنوبی اجرا گردید تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی و تحلیلی بوده است داده­های مورد نیاز از سرشماری­های عمومی، نمونه­گیری مرکز آمار و 300 خانوار نمونه از 11 شهرستان استان، گردآوری گردید. شاخص‌‌های بهداشتی، اجتماعی، سکونتی منطقه، ...  بیشتر

بررسی تاثیر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری، مورد مطالعه: منطقه 9 مشهد

رستم صابری فر

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 11-24

چکیده
  تامین رضایت شهروندان و مشارکت آن­ها در اداره شهر، یکی از اهداف اصلی نظام­های مشارکت­جو است. چون نارضایتی مردم، تعامل آنان با شهرداری را مشکل و حتی غیرممکن ساخته و ناپایداری محیطی را در پی دارد. به همین دلیل، این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی در نظر داشته است تا عوامل موثر بر رضایت­مندی از خدمات ارائه شده توسط شهرداری منطقه 9 شهر ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مطالعه توسعه فیزیکی شهر بیرجند با معیار مخاطرات محیطی

رستم صابری فر

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 93-102

چکیده
  در سایه فقدان قوانین و مقررات شهرسازی مناسب و به هنگام، شهرها به گسترش خود بر روی بسترهای طبیعی مخاطره آمیز ادامه می دهند. این شرایط ضمن آن که فراوانی این مخاطرات را بیشتر می کند، به دلیل تراکم جمعیت شهرها، میزان تلفات انسانی را نیز به بالاترین مقدار ممکن افزایش می دهند. هدف اصلی مقاله توجه به وضعیت رشد فیزیکی شهر بیرجند و چگونگی پیشروی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تاثیرات زیستی - بیولوژیکی جدایی و تفکیک فضاهای باز شهری(نمونه موردی: شهر مشهد)

رستم صابری فر

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 0-0

چکیده
  فضاهای باز، از جمله معیارهای اصلی دست یابی به شهرهای پایدار و زیست پذیر هستند. اما با افزایش شهرنشینی، مکان ها و محیطهای طبیعی داخل و پیرامون شهرها، بیشتر در معرض خطر قرار گرفته و نابود می شوند. هدف اصلی این تحقیق، توجه به عملکرد و جداسازی فضاهای باز شهری است. به این منظور، سعی شده است با روش توصیفی و تحلیلی، محیط های طبیعی شهر مشهد به ...  بیشتر